Arhiv: Na konferenci o izzivih industrije prihodnosti tudi Marko Drobnič in prof. dr. Jožef Medved

Na konferenci Industrija prihodnosti, ki je potekala v organizaciji GZS, MGRT in Spirit Slovenija 12. junija 2019 na Brdu pri Kranju, sta sodelovala tudi Marko Drobnič, predsednik uprave TALUM d.d. in predsednik Sveta SRIP MATPRO ter prof. dr. Jožef Medved z Oddelka za materiale in metalurgijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo UL.

 

Marko Drobnič, ki je sodeloval na okrogli mizi o izzivih industrije prihodnosti, je izpostavil nujnost povezovanja in sodelovanja. Poudaril je, da mora biti okvir strateških razvojno-inovacijskih partnerstev tudi dolgoročna strategija države. SRIP-i so namreč dali še intenzivnejši impulz povezovanju z institucijami znanja, v smeri, da bo to integrirano po celotni raziskovalni vertikali. Tudi v fazi TRL 1 do 3 naj bi bile raziskave poenotene z aplikativnimi raziskavami v fazah od TRL 6 do 9. Zaradi velikosti našega gospodarstva je po njegovem mnenju potrebno preseči razdrobljenost in se usmeriti v povezovanje in krepitev sodelovanja, saj le skupaj lahko realiziramo zastavljene cilje.

 

Prof. dr. Jožef Medved je v svoji predstavitvi slovenske industrije med drugim  izpostavil, da poteka danes razvoj industrije, materialov in tehnologij s svetlobno hitrostjo. Da bi sledili temu hitremu napredku, so potrebni vrhunsko znanje in izkušnje, ki izhajajo iz tradicije. Za to pa so nujna industrijska vlaganja in raziskave.  Razvojni pilotni centri bi omogočali take raziskave in neposredni prenos znanja v industrijo.

Dr. Medved je poudaril, da je področje raziskav in razvoja treba uskladiti s prioritetami Slovenije in povezati raziskovalno verigo od bazičnega znanja do prototipa. Pri tem je nujno povezovanja raziskovalne sfere in gospodarstva. Kot uspešna primera je navedel Strateški svet za metalurgijo ter program MARTINA, ki poteka pod okriljem SRIP-a MATPRO in v katerega je vključenih kar 16 partnerjev iz industrije, inštitutov in univerz. 122 inovacij, 86 procesnih rešitev in 8 novih produktov je rezultat uspešnega povezovanja in sodelovanja gospodarstva in znanosti na področju razvoja novih jekel, aluminijevih zlitin in multikomponentnih materialov.

Kot pereč problem pa je izpostavil pomanjkanje kadrov, pri čemer zagovarja usklajeno nacionalno politiko potreb po kadrih in izobraževalnega sistema. Za to pa je med drugim potrebno tudi kratko-, srednje- in dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih na nacionalni in panožni ravni. Ob tem se je navezal na pilotni projekt razvoja človeških virov, ki ga je izvedel SRIP MATPRO in v okviru katerega se je oblikovala karierna platforma za lažje napovedovanje potrebnih kompetenc. Nadgradnja karierne platforme bi omogočila hitrejše in ustreznejše posodabljanje in aktualizacijo kompetenc ter posodabljanje izobraževalnega sistema glede na potrebe industrije.

 

Fotogalerija

Fotogalerija