Arhiv: Upravni odbor GZS imenoval Strateški svet za okolje

Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na seji 12. 12. 2019 imenoval Strateški svet GZS za okolje, ki ga bo vodila Vesna Nahtigal.

V skladu s Statutom GZS je Strateški svet za okolje posvetovalno telo organov GZS, katerega člani bodo obravnavali za gospodarstvo pomembna okoljska področja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo in trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji, ob zagotavljanju ustrezne skrbi za zdravje ljudi in okolje.

Med ključnimi področji so prepoznali zlasti zagotovitev ustreznega zakonodajnega okvira, ki podpira:

        vzpostavitev ustrezne infrastrukture za učinkovito ravnanje z odpadki,

        izvajanje pristopov, kot to določajo in omogočajo direktive EU na področju odpadkov,

        izvajanje zakonodaje na področju emisij iz industrije,

        izvajanje ukrepov preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb,

 kot tudi prepoznavanje in podporo okoljskim prostovoljnim pobudam v gospodarstvu kot so sistemi ravnanja z okoljem (EMAS, ISO 14001) in energijo (ISO 50001), okoljska zasnova proizvodov ter izmenjava dobrih praks z ustrezno vlogo spodbujevalnih mehanizmov, kot je zeleno javno naročanje.

Fotogalerija