Arhiv: Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

23. decembra 2019 so predstavniki  delodajalcev in delojemalcev podpisali Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.
Dodatek je začel veljati s 1. januarjem 2020 in se ga od tedaj dalje tudi uporablja. Dodatek je bil usklajen v procesu pogajanj med delodajalci in delojemalci, ki je potekal v drugi polovici leta 2019. Vsebuje novo tarifno prilogo in določa najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2020, ki znaša 1.050€ in velja do določitve novega zneska.

Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.

Fotogalerija