Arhiv: Vesna Nahtigal nova direktorica GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin

31. 12. 2019 je vodenje GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin (ZKMN) zaradi upokojitve zaključil dolgoletni sodelavec mag. Martin Debelak. Na mesto direktorice je bila s sklepom Upravnega odbora združenja imenovana koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal z Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT), ki je z novim letom prevzela tudi naloge Izvršne direktorice za industrijsko politiko na Gospodarski zbornici Slovenije.

Vesna Nahtigal je ob sprejetju novih izzivov poudarila, da si bo tako kot njen predhodnik prizadevala za sodelovanje, mreženje in informiranje o vseh aktivnostih, ki bodo potekala v ZKMN in SRIP-u MATPRO z vsemi člani združenja.

Kot prioritetno nalogo za leto 2020 izpostavlja proaktivno vlogo na okoljski in podnebni politiki, saj gospodarstvo že vrsto let ugotavlja, da se ob rešitvi določenih problemov vedno znova pojavljajo novi, ki postajajo vse bolj globalni in terjajo proaktiven globalni pristop k reševanju - ob sodelovanju vseh deležnikov sodobne družbe.
Pomemben del aktivnosti bo namenjen tudi promociji panoge, predstavitvam dobrih praks ter razvoju človeških virov.

Ob tem se je dosedanjemu direktorju zahvalila za njegov dolgoletni trud in povedala, da bo Martin Debelak z združenjem tudi po upokojitvi še sodeloval.

Fotogalerija