Arhiv: NEPN na vročem stolu ustanovne seje Strateškega sveta GZS za okolje

Ljubljana, 31. januar 2020 – Člani Strateškega sveta GZS za okolje so na ustanovni seji kritično razpravljali zlasti o predlaganem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), odprli pa so tudi druga, za gospodarstvo trenutno najbolj pereča okoljska vprašanja, kot so ravnanje z odpadki, vključno s termično obdelavo odpadkov, ter okoljevarstvena dovoljenja.  

Osrednja tema današnje ustanovne seje Strateškega sveta za okolje je bil predlagani nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Udeleženci so opozorili predvsem na njegove nerealno visoko zastavljene cilje, pri čemer so poudarili, da je predlagana pot za dosego takšnih ciljev hkrati tudi izjemno izključujoča za industrijo. Po besedah predsednice strateškega sveta Vesne Nahtigal in direktorice GZS-Službe za varstvo okolja Antonije Božič Cerar ne smemo pozabiti, da nedavno sprejeti evropski zeleni dogovor v ospredje postavlja prav energetsko intenzivno industrijo kot temelj prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo, naša država pa se tej industriji - ki sodi v sam svetovni vrh in zgledno sledi zahtevam, ki jih prinaša prehod v brezogljično družbo - v veliki meri odpoveduje.
Strinjali so se tudi z ugotovitvami s seje Strateškega sveta GZS za energetski prehod, da bodo vplivi takega NEPN-a na gospodarstvo, na gospodinjstva in druge družbene sisteme negativni. S predlaganim načrtom ni ogroženih le 30.000 delovnih mest, ki jih zagotavlja energetsko intenzivna industrija, zmanjšala se bo tudi energetska neodvisnost Slovenije, njena uvozna odvisnost in energetska revščina gospodinjstev pa bosta narasli.

Opozorili so na potrebo po čim večjem sodelovanju med Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO). Težave, ki se pojavljajo pri ravnanju z odpadki in upravnimi postopki pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, so sistemske narave. Njihovo reševanje terja posege v obstoječo zakonodajo. Strateški svet za okolje bo s tega vidika deloval konstruktivno tudi s preverjanjem dobrih praks in rešitev iz ostalih držav EU, ki bi lahko ponudile pristop pri reševanju težav, s katerimi se srečujemo tako na področju odpadkov kot pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj. Želimo vzpostaviti partnerski odnos z MOP in ARSO.

Na seji sta bila imenovana tudi podpredsednika Strateškega sveta GZS za okolje, Marko Agrež (Energetika Ljubljana) in Jožica Stegne (Vipap Videm Krško).

Strateški svet za okolje, ki deluje kot posvetovalni organ Gospodarske zbornice Slovenije, je bil ustanovljen decembra lani z namenom obravnavanja ključnih okoljskih področij z vidika prehoda v krožno gospodarstvo in trajnostnega razvoja, ob zagotavljanju ustrezne skrbi za zdravje ljudi in okolja.

Fotogalerija

Fotogalerija