Arhiv: GZS: Nacionalni energetski in podnebni načrt žrtvuje slovensko industrijo

Uradno poteka zadnja javna razprava na temo Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta Republike Slovenije. Uradno, ker dosedanje izkušnje kažejo, da ta postopek poteka le formalno. Vsi utemeljeni in konstruktivni predlogi gospodarstva, ki jih je podala GZS, so ostali prezrti. Zadnja verzija dokumenta je še vedno nedosledna in mestoma celo protislovna. Kljub temu pa je razbrati, da snovalci NEPN odpisujejo slovenska energetsko-intenzivna podjetja in 30.000 delovnih mest, ki jih ta zagotavljajo. Pričakovati je, da se bo električna energija močno podražila, po nekaterih napovedih celo za 100 % ali več. S tega vidika NEPN napoveduje močan porast energetske revščine gospodinjstev oziroma širšega prebivalstva.

V javnosti se ustvarja vtis, da ukinitev energetsko-intenzivne industrije terja novi Evropski zeleni dogovor. Velja pa ravno nasprotno. Tam je zapisano, da so »energetsko-intenzivne industrije, kot so jeklarstvo, kemija in cement, nepogrešljivi del gospodarstva Evrope, saj oskrbujejo številne ključne verige vrednosti. Razogljičenje in modernizacija tega sektorja je nujna.«

Slovenija se je zavezala, da bo med prvimi v Evropi naredila prehod v krožno gospodarstvo. Če želimo, da bo naša prihodnost ne le podnebno nevtralna, ampak tudi krožna ter družbeno odgovorna, mora energetsko intenzivna industrija nujno ostati del našega gospodarstva. Za modernizacijo in razogljičenje potrebuje ustrezno podporo, v skladu s tem, kar je zapisano v Evropskem zelenem dogovoru!

O NEPN bo tekla razprava tudi na strateških svetih GZS za energetski prehod in za okolje danes in jutri.

Fotogalerija