Arhiv: Vabilo na sestanek na temo ravnanja z nenevarnimi mineralnimi odpadki

Pod okriljem SRIP MATPRO vas vabimo na delovni sestanek na temo ravnanja z nenevarnimi mineralnimi odpadki v Sloveniji.

KDAJ: četrtek, 13.2.2020 s pričetkom ob 13.00 uri

KJE: učilnica G, IV/V. medetaža GZS, Dimičeva 13 Ljubljana.

Strateški svet za okolje pri GZS je prepoznal stanje na področju ravnanja z nenevarnimi, mineralnimi odpadki kot eno ključnih področij, kjer so potrebne sistemske spremembe, ki bi podpirale koristno uporabo odpadkov s primernimi nenevarnimi lastnostmi za določene namene v gradbeništvu, v duhu krožnega gospodarstva.

Vabimo vas na delovni sestanek, kjer bi se pogovorili o obstoječem stanju na področju ravnanja s temi odpadki, z vidika dejanske možnosti trenutnega ravnanja in porasta stroškov ravnanja z njimi v zadnjem letu. Dotaknili bi se možnosti zmanjševanja in preprečevanja nastajanja teh odpadkov pri povzročiteljih, ter izoblikovali skupna stališča in pričakovanja deležnikov vrednostne verige glede tega problema.

Na MOP je GZS 18. novembra 2019 naslovil pobudo za spremembo Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Menimo, da bi z ustrezno spremembo obeh predpisov omogočili koristno izrabo odpadkov in preprečili njihovo kopičenje pri povzročiteljih.

Na sestanek smo povabili tudi predstavnike MOP, vendar še čakamo na njihov odziv. Predstavnike MOP smo zaprosili, naj predstavijo sistemske rešitve, ki jih načrtujejo za ureditev nastalega stanja, tudi z vidika usmeritev za prihodnje ravnanje podjetij s temi odpadki.

Udeležba je brezplačna. Prijava je obvezna preko prijavnega obrazca. Prijave zbiramo do zasedbe mest. Prednost imajo člani SRIP MATPRO in GZS.

Fotogalerija