Arhiv: GZS poziva k pripravi NEPN 5.0

Še pred zaključkom javne obravnave, 14. 2. 2020,  je GZS na pristojne institucije posredovala svoje STALIŠČE IN PREDLOGE GLEDE NACIONALNEGA ENERGETSKEGA IN PODNEBNEGA NAČRTA >>>, v katerem poziva k pripravi NEPN 5.0, ki naj uskladi naše energetske možnosti in s tem ob spoštovanju trajnosti ohrani zanesljivo oskrbo z energijo ob konkurenčnih cenah.

Po mnenju GZS sedanja verzija (NEPN 4.1.) ne gradi samostojne in neodvisne Slovenije, temveč jo spravlja v odvisnost od tuje tehnologije, tujega znanja in tuje energije in namesto stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega poslovnega okolja ponuja energetsko revščino državljanom in oslabitev konkurenčnosti industrije. Več v PRILOGI Z IZRAČUNI IN POJASNILI >>>

V svojem stališču je GZS med drugim zapisala, da je NEPN 4.1 razočaral. Cilji so ambiciozni, poti do njih pa nerealne, predrage in bodo posledično povzročile preveč žrtev na strani prebivalstva in gospodarstva. Toda lahko bi bilo drugače. Ob bolj realnem scenariju, ki upošteva naravne danosti Slovenije in domače znanje, so lahko cilji OVE in TGP višji, lažje in ceneje dosegljivi, zaradi česar bi ohranili konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter bolje obvladovali energetsko revščino prebivalstva.

Vse, kar bo v nasprotju s tem in bo slabilo našo konkurenčno sposobnost, se bo odrazilo v nižjem življenjskem standardu, kar bi družbeno in politično zavrlo prehod v nizkoogljično družbo.

S klikom na povezavo >>> si lahko ogledate tudi izjave nekaterih gospodarstvenikov in predstavniko9v GZS na temo NEPN 4.1.

Fotogalerija