Arhiv: Povabilo k izpolnitvi ankete: skupne količine mineralnih nenevarnih odpadkov

Na sestanku na temo ravnanja z nenevarnimi mineralnimi odpadki v Sloveniji, ki je pod okriljem SRIP-a MATPRO potekal 13. 2. 2020 na GZS, smo se dogovorili, da bomo zbrali podatke o skupnih količinah in lastnostih mineralnih nenevarnih odpadkov, ki nastajajo pri udeležencih na sestanku. Podatki posameznih podjetij bodo ostali tajni, uporabljali bomo le agregirane podatke, z namenom dogovarjanja z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) pri iskanju rešitev.

Poleg pobude za ureditev stanja ravnanja s temi odpadki v Sloveniji smo predstavniki GZS imeli na to temo 28. 2. 2020 tudi sestanek s predstavniki MOP-a. Med pripombe, ki smo jih posredovali na ZVO-1k v medresorskem usklajevanju do 6. 3. 2020, smo vključili tudi poziv k dopolnitvi 20. c člena osnutka in predlagali, da se doda možnost, ki jo ponuja direktiva 20/98/EC, kjer je zapisano, da kadar merila niso bila določena na ravni Unije ali na nacionalni ravni, lahko država članica odloča za vsak primer posebej, ali pa sprejme ustrezne ukrepe, da preveri, da so nekateri odpadki prenehali biti odpadki.

Na MOP smo poslali tudi predlog nemškega predpisa, ki je bil notificiran na ravni EU: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=176

Nemška uredba, govori o nadomestnih gradbenih materialih in določa okoljske zahteve za proizvodnjo in vgradnjo mineralnih nadomestnih gradbenih materialov v zgradbe. Mineralni nadomestni gradbeni materiali so predvsem reciklirani gradbeni materiali iz predelave odpadkov pri rušenju objektov in odpadkov pri gradnji cest, kot tudi žlindra in pepel iz industrije in procesov izgorevanja (aneks 2 uredbe).

Prosimo, da Izpolnjeno anketo posredujete na naslov antonija.cerar@gzs.si.

OBRAZEC

Fotogalerija