Arhiv: Webinar Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost HORIZON EUROPE, 23. 4. 2020

Predavateljica Kristina Kočet Hudrap, direktorica Tiko pro d.o.o., bo na webinarju govorila o možnosti prijave podjetij za nepovratna sredstva na evropski ravni. Za te projekte velja, da morajo podjetja prijavljati nove ideje oziroma inovacije, ki na globalnem nivoju še ne obstajajo.

Webinar bo potekal v četrtek, 23. aprila 2020 od 14.00 do 14.45 ure.

Teme:

AKTUALNO STANJE EVROPSKIH RAZPISOV ZA PODJETNIKE
EIC Accelerator Pilot

Nepovratna sredstva za podporo malim in velikim srednjim podjetjem z visokim tveganjem pri razvoju in trženju novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov, ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast.
Višina sofinanciranja: do 70% oziroma od 0,5 mio € do 2,5 mio €; možnost sofinanciranja do 15 milijonov v primeru lastniškega vstopa EIC Sklada.
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja, samostojne prijave.
Fast Track to Innovation
Nepovratna sredstva za projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje (prototipa) do vstopa na trg.
Višina sofinanciranja: do 70% oziroma do 3 mio €.
Konzorcij, ki ga sestavlja med 3-5 partnerjev, lahko so podjetja vseh velikosti.
Velikost projekta: od 0,5 mio € naprej.
LIFE program
Nepovratna sredstva za projekte na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.
Upravičenci: samostojni prijavitelji ali konzorciji.
»Energy Efficiency Call«
Nepovratna sredstva namenjena za projekte energetske obnove obstoječih stavb z inovativnimi in pametnimi tehnologijami.
Višina sofinanciranja: do 70%.
Upravičenci: konzorciji, med 8 – 12 partnerjev.
Priporočena velikost projekta: od 3 -4 mio €.
NAPOVEDI IN NOVOSTI V PROGRAMU HORIZON EUROPE
Predstavitev petih programov znotraj Horizon Europe

Prijava >>>

 Več o predavateljici >>>

Fotogalerija