Arhiv: Ocene rasti BDP v 2021 se nižajo

Decembrski podatki o gospodarskih napovedih za Slovenijo so se nekoliko spremenili. Ocena o znižanju BDP za leto 2020 se je nekoliko zvišala, kar je bila logična posledica objave BDP za3. četrtletje, ki je bila nad pričakovanji. Prav tako glavnina analitikov ocenjuje, da zadnje četrtletje ne bo niti približno tako negativno kot drugo. Ocene o prihodnji gospodarski rasti (2021) so se nekoliko znižale (za 0,3 odstotne točke glede na pričakovanja v novembru) in odražajo pričakovanja, da bodo zajezitveni ukrepi morda celo podaljšani oz. se bomo soočali s tretjim valom okužb. Osrednja napoved za rast BDP v 2021 je pri 4,6 %, z najbolj pesimistično oceno pri 2,8 % (Moody's) in najbolj optimistično pri 5,9 % (OTP).

Banka Slovenije je ob decembrski napovedi bistveno znižala oceno rasti BDP v letu 2021 (iz 4,9 % na 3,1 %) ter dvignila oceno za 2022 (iz 3,6 % na4,5 %), kar izvira pretežno iz nekoliko drugačne dinamike vpliva zajezitvenih ukrepov na ključne domače gospodarske agregate. Ključna sprememba pri izdatkovni metodi napovedi izvira iz precej večje rasti uvoza (+1,5 %), kar je neobičajno, saj so napoved ocene rasti izvoza znižali za 0,3 odstotne točke, zalog za 0,4 (prispevek k BDP),investicij za 0,8 o. t. in zasebne potrošnje za 0,1 o. t. Višji uvoz je namreč največkrat posledica višje rasti domače potrošnje, investicij, izvoza in zalog in ne obratno. Izboljšali so le oceno rasti potrošnje države (z 0,4 % na 2 %), kar naj bi očitno dodatno okrepilo rast uvoza (cena cepiva in zaščitnih sredstev iz uvoza) ter ceteris paribus znižalo oceno rasti BDP.

Fotogalerija