Arhiv: #razpisi: Priložnosti pri izgradnji »Centra znanosti« kot demonstracijskega objekta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo poziv k predložitvi informacij o najnovejših tehnoloških rešitvah oziroma inovacijah, trajnostnih rešitvah in rešitvah, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva za potrebe izgradnje »Centra znanosti« kot  tehnično-tehnološke demonstracije oziroma prikazovalnika najnovejših tehnoloških rešitev, inovacij, trajnostnih rešitev in rešitev, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva. Rok za prijavo: 15. 2. 2021 do 0.00.

Gre za poziv oziroma t. i. strokovni dialog za pridobitev informacij o:

  • inovativnih rešitvah in produktih;
  • novih tehnoloških rešitvah in produktih;
  • trajnostnih rešitvah;
  • izdelkih in sistemih, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva;
  • obstoju odpadkov oziroma ostankov materialov (kot npr. industrijski (ostanki lesa, kovinskih delov, stekla, idr.), kmetijski, gradbeni odpadki), ki jih je moč ponovno uporabiti oziroma reciklirati in iz njih narediti nov material;
  • obstoju ali razvoju procesov, materialov in produktov reciklaže oziroma ponovne uporabe, ki vključujejo industrijske ali kmetijske odpadke in s tem pripomorejo k zmanjšanju ogljičnih odtisov (npr. recikliran beton ali beton, ki npr. vključuje elektrofiltrski pepel, kovine (aluminij, železo, zlitine...), reciklirani leseni produkti (npr. recikliran parket, pohištvo iz recikliranega lesa);
  • inovativnih iniciativah in predlogih za vzpostavitev baze podatkov, ki dokumentira industrijske, kmetijske in gradbene odpadke ter ostankov rušenja z namenom ponovne uporabe

na področju gradnje objektov in opreme.

 Več informacije je dostopnih na povezavi >>>

Fotogalerija