Arhiv: #vabilo: Izobraževalni seminar pred prvim razpisom na podlagi nadgrajenega Pridružitvenega sporazuma z ESA (Evropska vesoljska agencija) - 28. 1. 2021 ob 9.30

Vabimo vas, da se 28. 1. 2021 udeležite izobraževalnega seminarja pred prvim razpisom RPA (Requesting Party Activity) na podlagi novega Pridružitvenega sporazuma z ESA (Evropska vesoljska agencija), ki bo potekal v obliki videokonference.

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR GLEDE RPA

Okvirni dnevni red:
9.30 -   9.45
Uvod in predstavitev RPA programa

9.45 - 11.00                
Briefing - 1. del - vsebina razpisa (ITT - Invitation To Tender paket), proces ocenjevanja, časovnica

11.00 - 11.15                
Odmor za kavo

11.15 - 12.30               
Briefing - 2. del: Kako napisati dobro prijavo

12.30 - 13.00               
Q & A

POSTOPEK POVEZAVE

JOIN WEBEX MEETING: https://esait.webex.com/esait/j.php?MTID=mbb42f816f883d8287b39994730e57a44
Meeting number (access code): 175 943 4367
Meeting password: aRwEhJ4Y94g

JOIN BY PHONE: +44-20-3478-5289 United Kingdom Toll
Global call-in numbers:
https://esait.webex.com/esait/globalcallin.php?MTID=m814ed9662e752798edbdaa9201ad07a7

Kratka informacija o RPA:
-        Instrument je namenjen slovenskim podjetjem na podlagi nadgrajenega Pridružitvenega sporazuma z ESA, ki je stopi v veljavo decembra 2020, in sicer za pripravo industrije, da je konkurenčna za sodelovanje v programih, v katere je vključena Slovenija.
-        S pomočjo tega programa ESA pomaga članicam, da razvijejo kompetence, na osnovi katerih se članica odloči za vključitev v nove izbirne programe.
-        Gre za orodje za pomoč razvoja znanosti na izbranih področjih ter tudi za razvoj ustreznih kadrov.
-        S pomočjo RPA se razvijajo kompetence, zmogljivosti in izkušnje, ki državi članici omogočajo dosego dolgoročnih ciljev na področju vesolja (tudi polnopravno članstvo v ESA in krepitev vesoljskega sektorja).
-        Razpisi v okviru RPA se izvajajo in spremljajo v skladu s pravili ESA, o njih odloča Svet RPA. Gre za odprt razpis za slovenska podjetja za dogovorjena področja.
-        Pred objavo razpisa ESA organizira predstavitveni seminar.


*****

BILATERALNA SREČANJA NA TEMO PRIJAVE NA RAZPIS


Od 14.00 - 18.00 bodo možna bilateralna srečanja zainteresiranih podjetij in institucij s predstavniki ESA (potrebna predhodna prijava). Tema pogovorov so konkretna vprašanja, vezana na sam razpis - 15 minut za vsako podjetje / institucijo.

Predhodne prijave na bilateralna srečanja pošljite na naslov metka.urbas@gov.si do 20. 1. 2021 na

pripetem obrazcu >>>

Fotogalerija