Arhiv: #poročilo: Srečanje Skupine za Program odgovornega ravnanja® (POR®) in podelitev certifikatov

15 slovenskih podjetij, ki delujejo po načelih trajnostnega razvoja, je na podlagi izpolnjenih pogojev 27. januarja 2021 prejelo certifikate Programa odgovornega ravnanja® (POR®).

Program odgovornega ravnanja® (v angleščini »Responsible Care®«), je globalna pobuda kemijske industrije, ki vključuje branžna podjetja v skoraj 70 državah sveta. Poleg zagotavljanja procesne varnosti so podjetja na prostovoljni osnovi zavezana k neprestanim izboljšavam varstva okolja, varovanja zdravja in varnosti pri delu, kakor tudi za odkrit in korekten odnos do javnosti. Nadstandardno odgovorno ravnanje podjetij je vse bolj pomembno za sklenitev poslov v dobavno prodajni verigi. Izpolnjevanje pogojev in nenehen napredek pri kazalcih odgovornega ravnanja podjetja dokazujejo vsako leto.

Pobuda je bila osnovana leta 1985 v Kanadi, v Sloveniji pa smo se ji pridružili leta 1998.

Sodelujoča podjetja so člani Združenja kemijske industrije pri GZS, ki je nacionalni nosilec POR.

Dr. Giulia Casasole, Responsible Care Manager pri CEFIC (Svetu evropske kemijske industrije), vabljena gostja tokratnega srečanja, je predstavila spletno platformo z orodjem za samooceno. Orodje zagotavlja popolno zaščito podatkov, njegove funkcije pa podjetjem omogočajo, da ocenijo svojo raven uspešnosti v Programu odgovornega ravnanja® in prepoznajo področja nenehnega izboljševanja. Ta razvoj predstavlja pomemben korak za nadaljnjo podporo podjetjem pri izboljševanju njihovega ravnanja s kemikalijami in operativne odličnosti.Dr. Giulia Casasole je bila tudi v vlogi častne podeljevalke certifikatov. S prejemom certifikata podjetja pridobijo pravico uporabe logotipa POR za enoletno obdobje.

Podjetja, ki so prejela certifikat POR:

· AquafilSLO d.o.o.

· CINKARNA Celje, d.d.

· ECOLAB d.o.o.

· Helios TBLUS d.o.o.

· Henkel Maribor d.o.o.

· JUB d.o.o.

· KRKA, d.d., Novo mesto

· Lek farmacevtska družba d.d.

· MELAMIN d.d. Kočevje

· MITOL d.o.o., Sežana

· PETROL d.d., Ljubljana

· PLAMA-PUR d.o.o.

· Solchem d.o.o.

· TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.

· Trelleborg Slovenija, d.o.o.


Kaj podjetjem pomeni sodelovanje v programu odgovornega ravnanja?

 • Biti na poti trajnostnega razvoja.
 • Izziv za nenehno izboljševanje na področju okolja in varnosti in zdravja pri delu.
 • Spoznavanje dobrih praks drugih sorodnih kemijskih podjetjih.
 • Dragocena izmenjava izkušenj in dobrih praks ter potrditev dobrega in pravilnega dela.
 • Priložnost za kritičen pogled na delo in iskanje smeri ter idej za naprej.
 • Širok pogled, da lahko vsako podjetje išče svojo pot odgovornega ravnanja.
 • Skrb za varno proizvodnjo, transport, uporabo izdelkov ter čim manjše vplive na okolje.
 • Stalne izboljšave lastnih ravnanj.
 • Srečanje strokovnih delavcev. Na voljo so nam tudi drugi strokovnjaki.
 • Udejanjanje ideje o čistejši bodočnosti.
 • Izboljšava odnosa do sveta in do ljudi.
 • Sodelovanje / srečevanje / izmenjava mnenj s kolegi, ki se ukvarjajo s podobno problematiko, možnost za izmenjavo mnenj in dobrih praks

 

ISKRENE ČESTITKE!

Fotogalerija