Arhiv: #koronainfo: Predlogi GZS za #PKP9

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na Vlado Republike Slovenije naslovila širši povzetek vseh problematik, ki niso bile zajete v dosedanji protikoronski zakonodaji.

Številni  ukrepi  in dosedanja protikoronska  zakonodaja  je pomembno prispevala k vzdržnosti gospodarstva in obstoju številnih  podjetij. Na  Gospodarski  zbornici  Slovenije  (GZS) so  zapisali širši povzetek  vseh  problematik,  ki  niso  bile  zajete  v dosedanji  zakonodaji s pobudo, da  deveti paket naslovi manjkajoče ukrepe za nadaljnje premagovanje razmer v koronakrizi in za olajšanje poslovanja.

Predlogi se nanašajo naslednja področja:

 • oprostitev vračila prejetih pomoči pri prepovedi opravljanja dejavnosti delno ali v celoti,
 • subvencionriranje nakupa zaščitne opreme,
 • izenačevanje pogojev poslovanja na področju dejavnosti trgovine,
 • ukrep čakanja na delo,
 • ukrep kratkotrajnih bolniških odsotnosti,
 • podaljšanje ukrepa povračila fiksnih stroškov,
 • finančni inženiring,
 • spodbuda domačim investicijam v podjetjih,
 • bon za športno –rekreativne aktivnosti,
 • kulturni bon,
 • zagonski ukrep –pomoč pri ponovnem zagonu podjetij,
 • podpora razstavljavcem za udeležbo na sejmih,
 • pozavarovanje terjatev do slovenskih kupcev,
 • najemna razmerja poslovnih stavb in poslovnih prostorov,
 • uporaba hitrih testov v industriji srečanj,
 • možnost prijave za pridobitev pomoči iz PKP-jev tudi za podjetja, ki imajo nadan oddaje vloge davčni dolg,
 • minimalna plača,
 • poroštvena shema,
 • razvojni paket,
 • subvencija za skrajšani delovni čas,
 • povračilo škode zaradi neprevzetih količin energentov,
 • podaljšanja  moratorija za  dodatnih  12  mesecev  brez  upoštevanja predhodnega obdobja uveljavljanja odloga,
 • zamik izplačila regresa,
 • povračilo škode  zaradi  odpisa blaga  v gostinstvu  in  z gostinstvom povezanimi   dejavnostmi   zaradi poteka roka trajanja,
 • povračilo  stroškov  pravnim  osebam,  ki  nastajajo  zaradi  obveznega testiranja kot pogoja za ponovno odprtje gospodarske dejavnost,
 • zagotovitev  dnevne  dostopnosti  do  brezplačnega  testiranja  ali subvencioniranje testiranja na koronavirus,
 • površinsko odkopavanje v zvezi z reševanjem podaljševanja koncesij  za izkope mineralnih surovin za slovensko industrijo gradbenega materiala,
 • predlog za podaljšanje pogodb za šolske prevoze,
 • predlog k 109. členu pkp6 (fiksni stroški) –problematika opravljanja več dejavnosti,
 • najemna  razmerja nepremičnin  v  lasti  Republike Slovenije ali  v  lasti samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za leto 2020 z 31. marca 2021 na 31. maj 2021,
 • fiksno nadomestilo  za izpad dohodka za dejavnost turizma po vseh SKD, ki so bili zaprti od 18. 10. 2020,
 • covid sklad za turizem SID banka.
 • turistični boni.
Celotno besedilo je dostopno na povezavi >>>

Fotogalerija