Arhiv: #analitika: Gospodarska aktivnost v letu 2020

Ajpes je v javni objavi na kratko povzel nekaj parametrov, s katerimi meri gospodarsko aktivnost v letu 2020.

Število poslovnih subjektov v Sloveniji se v letu 2020 kljub epidemiji ni bistveno spremenilo. Nasprotno, še povečalo se je (+1 %). Nadpovprečna rast subjektov je bila zaznana v dejavnosti gradbeništva in v nepremičninski dejavnosti, in sicer tako pri gospodarskih družbah (+4 %) kot pri samostojnih podjetnikih (+5 %).

Število subjektov se je zmanjševalo v gostinstvu ter kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (-2 %). Pri pravnih osebah je bil obseg prejemkov na transakcijske račune v 2020 za 11 % in pri samostojnih podjetnikih za 20 % nižji kot leto prej. To je skladno z našimi pričakovanju, da je pandemija v večji meri prizadela malo gospodarstvo, tudi zaradi njegove večje storitvene naravnanosti. Prav tako je verjetnost opravljene storitve in neizdanega računa večja pri manjših subjektih, kar pojasnjuje del razlike v padcu. Ob tem je zanimivo predvsem dejstvo, da so bili v 2020 pri pravnih osebah prejemki višji od izdatkov v višini 3,7 mrd EUR, medtem ko so bili v 2019 prvi nižji od drugih za 0,5 mrd EUR. Glavnina prirasta je bila dosežena v aprilu in maju (visok padec izdatkov), ko so se predvsem močno znižali izdatki kot posledica odloga kreditnih obveznosti in davkov. Tudi padec pri investicijah pojasnjuje padec izdatkov. Pri s. p. in samostojnih poklicih je bila situacija nasprotna. V 2020 so imeli za 33 mio EUR več izdatkov od prejemkov, še v 2019 pa so bili prejemki višji od izdatkov za 300 mio EUR. V splošnem je upad v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil dosegel 20 %, v predelovalnih dejavnostih 22 %, v gostinstvu pa so bili prejemki za 44 % nižji kot v letu 2019. Padec v predelovalnih dejavnostih je sicer nekoliko nelogičen, saj se je industrijska proizvodnja v 2020 zmanjšala za okoli 6 %, ob upoštevanju padca cen končnih izdelkov (okoli 1 %) pa je znižanje prejemkov kljub temu previsoko. Razlika bi lahko izvirala iz rasti terjatev (padec prihodkov bi v tem primeru bil lahko nižji od padca prejemkov). Po naši zadnji oceni se bo prodaja gospodarskih družb (55 % dodane vrednosti v nacionalnem gospodarstvu) v 2020 znižala za okoli 10%, dodana vrednost za 9 %, neto dobiček pa bo upadel za šestino. Pomembnejši je pogled na naša pričakovanja.

Prodaja naj bi se v letošnjem letu povečala za 6%, enako velja za dodano vrednost, medtem ko naj bi EBITDA porasla za 9 %, neto dobiček pa za 6 %.

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, 12. 2. 2021

Fotogalerija