Arhiv: #analitika: Decembrska objava industrijske proizvodnje nekoliko pod pričakovanji

Decembrska objava industrijske proizvodnje je bila nekoliko pod našimi pričakovanji. V celotni industriji je bila medletno nižja za 0,9 %, od tega v predelovalnih dejavnostih za 0,7 %, v energetiki pa za 4,9 %. Glede na nadpovprečno frekvenco padavin smo pričakovali rast v zadnjem sektorju, v predelovalnih dejavnostih pa stagnacijo proizvodnje. V celotnem letu naj bil padec znašal pri 6,2 % za industrijo oz. pri 6 % za predelovalne dejavnosti (naša ocena: -5 %). Ob tem velja opozoriti, da so podatki začasne narave, končni pa bodo objavljeni šele 10. avgusta 2021.

V celotnem letu je bil prihodek v predelovalnih dejavnostih nižji za 7,8 %, kar pomeni, da so se cene blaga v povprečju znižale za okoli 1,8 %, kar izvira iz padca cen surovin. Do konca leta so se cene že okrepile, predvsem zaradi rasti cen kovin v drugi polovici 2020, saj so bili decembrski prihodki v predelovalnih dejavnostih že na ravni predhodnega leta (proizvodnja je bila nižja za 0,7 % v tem obdobju). Po tehnološki zahtevnosti proizvodov (delitev na sektorje, kjer je uporaba avtomatizacije večja ali manjša) je bila rast industrijske proizvodnje prisotna le pri srednje visoko in srednje nizko tehnološko zahtevnih panogah (2,9 % oz. 2,6 %), kamor spadajo predvsem tiste, povezane z avtomobilsko industrijo, elektro industrija in zahtevnejša kovinska industrija. Padec je bil prisoten v visoko tehnološko zahtevnih panogah (pretežno farmacije), kjer je znašal 6,3 % (v celotnem letu rasti pri 5,9 %). Pri nizko tehnoloških panogah (lesna, tekstilna, prehrambna industrija) je bil padec 5,7-odstoten (v celotnem letu 5,6 %).

Za leto 2021 pričakujemo okoli 5-odstotno rast industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, in sicer predvsem v panogah, kjer so bili padci v 2020 visoki (avtomobilska, kovinska, strojna) oz. kjer dodatna evropska sredstva nudijo podporo povpraševanju (elektro in elektronska). Farmacevtska industrija bo beležila nižjo rast industrijske proizvodnje, nekje med 2 in 3 %, ker je bilo leto 2020 za njih izjemno. Podatek o decembrski industrijski proizvodnji na ravni EU-27 še ni znan, pri večini držav pa so bili prisotni medletni padci med 0,6 % (Španija) in 3 % (Francija), z izjemo na Češkem, kjer je bila rast 0,5-odstotna. V Franciji je delež industrijskih strojev in mehanizacije nižji kot v drugih državah, zato je bil vpliv večjega povpraševanja Kitajske po tem blagu šibkejši na ravni francoske industrije.

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, 12. 2. 2021

Fotogalerija