Arhiv: #analitika: Januarja brez pretresov na evropskem trgu dela

Januarska stopnja anketne brezposelnosti je v območju evra znašala 8,1 %, kar je bilo podobno kot decembra 2020 in 0,7 odstotne točke več kot januarja 2020. V EU-27 je bila nižja (7,3 %) predvsem zaradi nizke brezposelnosti v vrsti manjših članic, ki so se EU-27 priključile kasneje (pretežno nove članice). Stopnja brezposelnosti mladih je ostala na podobnih ravneh kot v predhodnem mesecu (16,9 %). V Sloveniji je bila januarja 2021 stopnja anketne brezposelnosti pri 4,7 % in je bila medletno višja za 0,6 odstotne točke. Podobno (0,7 odstotne točke) je bilo povišanje na ravni EU-27 in območja evra. Stopnja brezposelnosti mladih (do 25 let) se je v Sloveniji povečala bolj (za 4,3 odstotne točke) kot v EU-27 (za 1,9 odstotne točke), pri čemer so na voljo podatki za december. Kljub temu je bila še vedno nekoliko nižja (14,6 %) kot v EU-27 (16,9 %).

Eurostat priznava, da indikator anketne brezposelnosti ILO upošteva le nezaposlene osebe, ki so aktivno iskale zaposlitev v zadnjem štirih tednih in so pripravljene sprejeti novo zaposlitev v dveh tednih. Tako se je število registrirano brezposelnih povečalo bolj kot število anketnih, tudi zaradi okoliščin, ki so vezane na skrb za otroke (niso se bili pripravljeni zaposliti v naslednjih dveh tednih). Zato je Eurostat skupaj z ILO dodal še kategorije, ki bi bolje odrazile razliko med obema metodologijama, in sicer zaposlene na skrajšanem delovnem času, osebe, ki iščejo zaposlitev, a niso hitro na voljo za novo zaposlitev, osebe, ki so na voljo za delo, ampak ga ne iščejo, in osebe izven delovne sile. Nobena od teh dodatnih statistik ne nudi ocene o tem, koliko ljudi je na skrajšanem delovnem času ali drugih oblikah čakanja na delo, zato je vprašljiv vsebinski pomen teh podatkov. Pri večini prej naštetih kategorij je bil delež v Sloveniji vsaj še enkrat nižji kot v EU-27, odstotki pa prav tako niso bili bistveno višji kot pred izbruhom pandemije (upoštevaje zadnje dosegljive podatke iz 3. četrtletja 2020).

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista pri Analitiki GZS, 5. 3. 2021

Fotogalerija