Arhiv: #razpisi: Objavljen je javni razpis za dodeljevanje spodbud podjetjem v okviru iniciative EUREKA 2021

Javni razpis je namenjen dodeljevanju spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno- razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.

Upravičenci so vse pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa. Izpolnjevati morajo vse zahtevane tako nacionalne kot mednarodne pogoje.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (27 EU držav, Severna Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami, Južna Koreja kot partnerska država ter Argentina, Kanada, Južna Afrika in Čile kot pridružene članice. 

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 4.084.000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja: do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja (12 mesecev izvajanja projekta).

Maksimalno trajanje projekta: do 36 mesecev.

Rok za oddajo vlog je 19. 4. 2021.

Več informacij o razpisu je dostopnih na portalu gov.si,  kjer je na voljo tudi vsa razpisna dokumentacija.

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na e-naslov eureka-eurostars.mgrt@gov.si.

Fotogalerija