Arhiv: #analitika: Podatki o industrijski proizvodnji nad pričakovanji

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v januarju 2021 medletno višja za 1,3 % (v območju evra: +0,1 %), glede na december za 1,6 %. V predelovalnih dejavnostih, ki predstavljajo glavnino industrijske proizvodnje, je bila vrednost industrijske proizvodnja medletno višja za 1,8 %, v rudarstvu nižja za 7,8 % in v oskrbi z električno energijo nižja za 3,9 %. Blaga rast je nekoliko presenetila, saj je bila januarja poraba električne energije medletno nižja za okoli 3 %, vendar je bila ta očitno posledica nižje aktivnosti v storitvah. Krepila se je predvsem proizvodnja v visoko tehnološko zahtevnih dejavnostih (farmacija, elektronika: za 5,4 %), medtem ko se je srednje nizko tehnološka okrepila za 5,8 % (proizvodnja kovin, gume, plastike). Padec je bil relativno visok v nizko tehnološki dejavnosti (-4,3 %), kamor spada lesna, tekstilna in prehrambna industrija. Pretežni del avtomobilske dejavnosti spada v dejavnost srednje visoko tehnološko zahtevnih dejavnosti, kjer je bil padec proizvodnje majhen (0,6 %).

Glede na januar 2020 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v januarju 2021 nižji za 1,1 %, pri čemer je bil na tujem trgu nižji (za 1,8 %), na domačem trgu pa višji kot v enakem mesecu prejšnjega leta (za 1,4 %).

Med evropskimi državami je močno januarsko rast izkazala Litva (+11,8 %), Poljska, Belgija, Grčija, Latvija in Hrvaška (+1,8 %), padec pa je bil visok na Portugalskem, Malti, Slovaškem, v Bolgariji in Nemčiji.

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, od 6. do 12. 3. 2021

Fotogalerija