Arhiv: #analitika: Marčevski tekoči podatki relativno obetavni

Marčevski neuradni podatki o registrirano brezposelnih v Sloveniji kažejo, da se zaposlovanje še naprej krepi, predvsem pa upada število novo prijavljenih oseb (pretežno iztek in prekinitev pogodb o zaposlitvi). 10. marca je bilo 85.400 brezposelnih oseb. Medletna rast števila brezposelnih se bo znižala tudi v marcu, saj je bil mesec marec 2020 precej netipičen zaradi visokih prilivov v evidenco brezposelnih oseb, kar je izviralo iz implementacije strogih zajezitvenih ukrepov, medtem ko sheme za podporo trgu dela še niso bile definirane.

Kazalniki trenutne gospodarske aktivnosti, razpoložljivi za konec februarja in začetek marca, ostajajo po navedbah UMAR razmeroma ugodni. Poraba elektrike, ki je bila večino februarja podobna lanski, je bila v zadnjem tednu preteklega meseca medletno nižja za 2 %. V Avstriji se je medletni upad porabe dva tedna po delni sprostitvi zajezitvenih ukrepov z okoli 6 % poglobil na 11 %. Medletni upad porabe (1 %) v Nemčiji je bil na drugi strani najmanjši od začetka zaprtja države. V Italiji je bila poraba po nekaj tednih znova medletno nižja (4 %), v Franciji in na Hrvaškem pa medletno višja za 2 oz. 3 %. Promet tovornih vozil po slovenskih avtocestah je presegel lanske ravni, kar pritrjuje podatkom o krepitvi industrije/trgovine v Sloveniji in regiji.

Na osnovi teh podatkov v Analitiki GZS ocenjujejo, da se je dodana vrednost v slovenskem gospodarstvu v januarju znižala za okoli 2 % medletno, v februarju je ostala na podobni ravni, v marcu pa bo verjetno medletno višja za okoli 3-4 %, saj ponovne uvedbe tako strogih zajezitvenih ukrepov kot v drugi polovici marca 2020 ni razumno pričakovati.

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, od 6. do 12. 3. 2021

Fotogalerija