Arhiv: #analitika: Neto dolg do tujine pozitiven le pri državi

Januarja 2021 je bruto dolg do tujine znašal 49,5 mrd EUR, kar je 4,8 mrd EUR več kot pred enim letom. V zadnjem letu sta svojo zadolženost najbolj povečali država (3,1 mrd EUR) in centralna banka (1,8 mrd EUR), medtem ko je zadolženost preostalih sektorjev ostala skoraj nespremenjena. Dve tretjini bruto dolga je dolgoročnega. Pomembnejše kot to je neto dolg do tujine oz. razlika med obveznostmi in terjatvami. Januarja 2021 je znašal -0,16 mrd EUR in se je glede na leto prej znižal za 1 mrd EUR. Do tujine je bila po neto principu zadolžena zgolj država (20,0 mrd EUR), vsi ostali sektorji pa so bili neto upniki tujine.
Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, od 13. do 19. marca 2021

Fotogalerija