Arhiv: #koronainfo: Z ministri o možnostih podaljšanja moratorija kreditov

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skupaj z Združenjem bank Slovenije (ZBS) in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) na sestanku pri finančnem ministru Andreju Širclju in gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku predstavila argumente za potrebno podaljšanje moratorijev kreditov za ekonomsko najbolj prizadete, dlje časa zaprte gospodarske panoge tudi po 1. aprilu 2021.

Ob ponovnem zagonu bodo podjetja iz dejavnosti turizma, gostinstva, hotelirstva, smučišč, žičničarjev, športa rekreacije in regeneracije potrebovale nova likvidna sredstva. Za ta podjetja pomeni nepodaljšanje moratorijev kreditov avtomatično poslabšanje bonitete ter posledično višje stroške financiranja ter spremenjeno obravnavo pri bankah ter oteženo dostopanje do novih kreditov.

GZS je za podjetja ekonomsko najbolj prizadetih panog zato predlagala:
- podaljšanje iztekajočega ukrepa moratorijev kreditov tudi po 31.3.2021, vsaj do konca leta 2021, za kar je potrebna odobritev Evropskega bančnega organa EBA;
- sprejetje nove - poenostavljene poroštvene sheme v okviru zakonskih podlag in ukrepov. Pri tem je izpostavila, da mora biti poroštvena shema države enostavna, dostopna, fleksibilna ter predvsem učinkovita tudi za manjša in srednja podjetja najbolj prizadetih panog;
- ohranitev bonitetne ocene podjetij na podlagi finančnih pokazateljev iz leta 2019.

Glede na iztekajoči se rok 31.3.2021 so predstavniki ministrstev napovedali hitro ukrepanje. Aktivnosti bodo potekale na relaciji do Evropskega bančnega organa EBA na področju možnosti podaljšanja moratorijev kreditov ter na področju priprave zakonskih sprememb v okviru PKP ukrepov.

Fotogalerija