Arhiv: #analitika: Krepitev gospodarstva v drugem tednu marca

Medletni upad industrijskega odjema elektrike (veliki industrijski porabniki) se je februarja v primerjavi s prejšnjimi meseci drugega vala epidemije nekoliko poglobil, poslovnega pa zmanjšal. Industrijska poraba elektrike je bila februarja medletno nižja za 8,1 % (v zadnjih treh mesecih lanskega leta v povprečju za 3,7 %, januarja letos za 6,5 %). Ti podatki so presenetljivi, saj je bila denimo industrijska proizvodnja v januarju medletno višja za 1,8 % (poraba električne energije v zadevnem mesecu je bila nižja za 6,5 %), medtem ko je optimizem v industriji visok že zadnjih nekaj mesecev. Na podlagi teh razlik v Analitiki GZS sklepajo, da se krepi predvsem del industrije, ki je energetsko manj intenziven (elektro, farmacevtska, avtomobilska industrija).

Medletni upad porabe elektrike je bil v drugem tednu marca nekoliko manjši kot teden prej. Potem ko se je v 1. tednu marca medletni upad porabe ob ponovni zaostritvi ukrepov v obalno-kraški regiji poglobil na 6 %, se je v 2. tednu marca ob vplivu dodatnega sproščanja ukrepov v dveh regijah (odprtje teras gostinskih lokalov) zmanjšal na 4 %. Med našimi najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami je medletni upad porabe ostal največji v Avstriji (14 %), v Franciji je znašal 9 %, v Nemčiji pa 4 %. V Italiji je bila poraba medletno višja za 4 %, predvsem zaradi nizke lanske porabe ob začetku popolnega zaprtja države v tednu od 9. marca (Italija je bila ena prvih držav v EU-27, ki se je odločila za zgodnjo uvedbo zajezitvenih ukrepov c 2020). Na Hrvaškem je bila poraba medletno višja za 2 %.

Število registrirano brezposelnih se še naprej zvezno znižuje. Do 23. 3. je upadlo na 83.400 (88.000 v februarju). Čakanje na delo naj bi po PKP8 do sedaj bilo uveljavljeno za 66.000 zaposlenih, kar pomeni za okoli 8,3 % zaposlenih. Na skrajšanem delovnem času naj bi bilo okoli 32.000 oseb (Zavod RS za zaposlovanje).

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, od 22. do 26. marca 2021

Fotogalerija