Arhiv: #analitika: Krepitev kazalnika gospodarske klime

Ne glede na slabšanje razpoloženja potrošnikov v marcu 2021 glede na februar 2021 se je kazalnik gospodarske klime okrepil, in sicer iz februarske vrednosti (-3,3) na marčevskih -1,1. Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,0 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki je bil negativen (za 0,4 odstotne točke).

Med podkomponentami gospodarske klime je bilo tako ključno izboljšanje razpoloženja v industriji. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih se izboljšuje že zadnjih 12 mesecev: glede na februar 2021 je bila marčevska vrednost višja za 5 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja za 10 in od vrednosti v marcu 2020 za 18 odstotnih točk. Najbolj so se izboljšali kazalniki pričakovanega zaposlovanja, skupnih in izvoznih naročil.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca 2021 za 6 odstotnih točk višja kot februarja 2021, od vrednosti v marcu 2020 je bila višja za 10 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa kar za 25 odstotnih točk. Trend naraščanja kazalnika zaupanja se nadaljuje, vse ključne institucije pa za 2021 napovedujejo rast vrednosti gradbenih del med 8 in 10 %, podobno rast pa tudi v 2022. Pričakovano zaposlovanje se bo še povečalo.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v marcu 2021 enaka kot v februarju 2021, hkrati pa za 9 odstotnih točk nižja od vrednosti v marcu 2020 in za 13 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Kazalnik se je po dveh zaporednih mesecih naraščanja v marcu 2021 ustavil, kar je bilo pričakovano zaradi nejasne komunikacije glede morebitnih novih zajezitvenih ukrepov. Tekoče povpraševanje v storitvah se je okrepilo, vendar se je ocena prihodnjega povpraševanja znižala.

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, od 22. do 26. marca 2021


 

Fotogalerija