Arhiv: #vabilo: E-delavnica Nepovratna sredstva za razvoj digitaliziranih izdelkov in storitev, 15. 4. 2021 od 09:00 do 13:00

Cilj delavnice je povezovanje članov SRIP-ov za skupni razvoj produktov preko prijav na ustrezne razpise, pri čemer se organizator (IKT horizontalna mreža in Združenje za informatiko in telekomunikacije) osredotočana uporabo digitalnih rešitev z vseh področij IKT horizontalne mreže v povezavi s tistimi od 9-ih domenskih SRIP-ov, kjer bodo udeleženci izkazali največ zanimanja.

Po besedah predsednice EK von der Leyen je pred nami evropsko digitalno desetletje in leto podatkov. Komisija je že predstavila vizijo, cilje in možnosti za uspešno digitalno preobrazbo Evrope do leta 2030. To je ključnega pomena tudi za prehod na podnebno nevtralno, krožno in odporno gospodarstvo. V večino razvojnih programov in finančnih instrumentov je tako vgrajena pospešena digitalizacija, zato je potrebno prilagoditi načrtovanje projektov, digitalizaciji pa je namenjen tudi povsem nov program: Digital Europe Program.
Ključ za konkurenčnost na mednarodnih trgih pa so inovativni digitalizirani izdelki in storitve, zato je nujno partnersko povezovanje domenskih in IKT organizacij, kjer vsak prispeva svoj del kompetenc.

Cilj delavnice je povezovanje članov SRIP za skupen razvoj produktov preko prijav na ustrezne razpise, pri čemer se organizator (IKT horizontalna mreža in Združenje za informatiko in telekomunikacije) osredotočana uporabo digitalnih rešitev z vseh področij IKT horizontalne mreže v povezavi s tistimi od 9-ih domenskih SRIP-ov, kjer bodo udeleženci izkazali največ zanimanja.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica  je namenjena članom SRIP-ov, ki so zainteresirani za partnersko povezovanje z IKT organizacijami pri razvoju digitaliziranih izdelkov in storitev.

Pogoj za udeležbo je pripravljenost za razpravo o idejah za projekte. 

Kaj boste na delavnici spoznali?
Priložnosti iz nacionalnega finančnega okvirja in glavnih projektnih priložnosti 2021-2022 za domenska področja in IKT v okviru Horizon Europe ter Digital Europe Programa

Program delavnice

09:00 - 10:00

Predstavitev nacionalnih razpisov in predstavitev REACT programa za naslednja 4 leta
Kristina Kočet Hudrap

10:00 - 11:00

Predstavitev vsebinskih prioritet ter mehanizmov prijave ključnih EU programov za sofinanciranje raziskav in razvoja v letih 2021 – 2022, s poudarkom na Horizon Europe ter Digital Europe Program
Karmen Vidonja Ozvatič

11:00 - 12:00

Predstavitev glavnih projektnih priložnosti 2021-2022 za domenska področja in IKT v okviru Horizon Europe ter Digital Europe Program
Karmen Vidonja Ozvatič

12.00 - 13:00 Diskusija

Zaključili bomo z vodeno diskusijo z udeleženci delavnice z namenom identifikacije interesa po področjih za sodelovanje za pripravo projektnih predlogov in z namenom vzpodbuditi povezovanje članov za skupen razvoj digitaliziranih inovativnih produktov.

Spletna delavnica je za člane vseh SRIP-ov  breplačna.

Već informacij >>>

Obrazec za prijavo >>>


 

Fotogalerija