Arhiv: #razpisi: Odprt je razpis M-ERA.NET 2021

Odprt je transnacionalni j javni razpis »M-ERA.NET Call 2021« za raziskave s področja materialov.
Oddaja obvezne predprijave: 15. 6. 2021 do 12:00 CET.
Oddaja prijave: 17. 11. 2021 do 12:00 CET  (samo povabljeni konzorciji).

Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte M-ERA.NET Call 2021. Razpis se navezuje in je v skladu s transnacionalnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani projekta M-ERA.NET.

Znanstvena disciplina ali področje razpisa: raziskave materialov.

Horizontalna prioriteta razpisa 2021 so raziskave materialov za napredne akumulatorje (baterije).

Partnerske države: Avstrija (FFG), Belgija (FWO, VLAIO, FNRS in SPW), Brazilija (FAPESP), Bulgarija (BNSF), Češka (TA CR), Danska (Innofond), Estonija (ETAG), Finska (AKA in Business Finland), Francija (ANR in regija Novelle-Aquitaine), Hrvaška (MZO), Nemčija (PtJ/BMBF in SMWK), Madžarska (NKFIH), Islandija (RANNIS), Izrael (MOST in IIA), Kanada (PRIMA), Latvija (VIAA), Litva (LMT), Luksemburg (FNR), Norveška (RCN), Poljska (NCN in NCBR), Portugalska (FCT), Romunija (UEFISCDI), Rusija (FASIE), Slovaška (SAS), Slovenia (MIZŠ), Republika Južna Afrika (DST), Južna Koreja (KIAT), Španija (AEI, CDTI, IDEPA in BC), Švedska (Vinnova), Švica (DETEC), Tajvan (MOST) in Turčija (TUBITAK).

Trajanje projektov: največ do 36 mesecev.

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne/regionalne pogoje, ki so navedeni opisu sodelujočih držav in regij, kjer so za slovenske prijavitelje opredeljeni tudi upravičeni stroški financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije in višina sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Skupna vrednost slovenskega dela sofinanciranja projektov je 840.000,00 EUR.

Vrednost sofinanciranja slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za 3 leta (največ 70.000,00 EUR letno). 

Vlogo oddajo slovenski prijavitelji skupaj v konzorciju na spletni strani razpisa v elektronski obliki. Hkratna oddaja vloge na MIZŠ ni potrebna.

Spletna povezava: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021

 Povzeto po portalu gov.si >>>

Fotogalerija