Arhiv: #analitika: En delovni dan manj poslabšal izkupiček v industriji

Februarski podatki o industrijski proizvodnji in blagovnem izvozu so nekoliko razočarali. V predelovalnih dejavnostih je bila industrijska proizvodnja medletno nižja za 1,6 %, v prvih dveh mesecih je bila tako nespremenjena (0,1 %). Po 1,8-odstotni rasti v januarju smo pričakovali 2-odstotno rast, ki pa je vsaj po prvi objavi podatkov izostala. Nekoliko bolj podroben vpogled v sektorska gibanja pokaže, da je upadla predvsem proizvodnja v visokotehnološki (-9,4 %) in nizkotehnološki dejavnosti (-1,9 %). V prvi skupini dejavnosti je to posledica nižje proizvodnje v farmacevtski dejavnosti (podatki so sicer zaupni, vendar ta dejavnost predstavlja večji del visokotehnoloških dejavnosti). Pri nizkotehnološki dejavnosti je padec posledica prenosa dela proizvodnje večjega podjetja v usnjarski industriji (za kupce v avtomobilski industriji), delno tudi v proizvodnji oblačil. Visoke (nepričakovane) padce v poslovanju so v februarju beležili v dejavnosti proizvodnje papirja (-15 %), nekovinskih mineralnih izdelkov (-16 %), motornih vozil (-10 %) in drugih vozil in plovil (-11 %). V proizvodnji kemikalij, kemičnih izdelkov, gum in plastičnih mas je bila rast višja (7-9 %), upočasnila pa se je v proizvodnji elektronskih in optičnih izdelkov (3,6 %) ter električnih naprav (4,7 %), kar po naši oceni izvira tudi iz slabše dosegljivosti vhodnih izdelkov (polprevodniki, druge komponente).

Po šibkem januarju (izvoz je upadel za 2,8 % medletno) se je februarja izvoz blaga kljub enemu delovnemu dnevu manj (v februarju 2021: 19 delovnih dni in v februarju 2020: 20 delovnih dni) okrepil (+2,6 %), vendar manj od naših pričakovanj (+4,0 %). Izvoz v države članice EU je bil medletno še nižji za 2,7 %, v države nečlanice EU pa je bil višji za 14,7 %.

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, od 3. do 9. aprila 2021

Fotogalerija