Arhiv: #poročilo: Minister Počivalšek o ukrepih za okrevanje gospodarstva

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na 8. MSP konferenci z naslovom KAKO PO KORONA KRIZI?, ki jo je pripravila GZS-Podjetniško trgovska zbornica, na kratko predstavil ukrepe za okrevanje gospodarstva, ki zajemajo zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu, kakor tudi spodbude za zagon v smeri digitalnega in zelenega prehoda.  Tako sta bila že v okviru #PKP7 predlagana ukrepa za izboljšanje likvidnosti slovenskega gospodarstva, ki ju bodo izvajali preko Slovenskega podjetniškega sklada: brezobrestni krediti za podjetja z moratorijem na odplačilo kreditov višini 87 mio € in garancije za bančne kredite, s subvencijo obrestne mere v vrednosti 100 mio € garancije.

Ključne aktivnosti, vezane na zagon gospodarstva, pa so predvidene v okviru nepovratnih in povratnih sredstev, in sicer iz naslova React EU, s katerimi bodo sofinancirali digitalno transformacijo, mala in srednja podjetja, raziskovalce v podjetjih in mala in srednja podjetja s t. i. vavčerji, Načrta za okrevanje in odpornost, kjer bodo gospodarstvo podprli na področju raziskav, razvoja in inovacij, krožnega gospodarstva, energetske učinkovitosti, digitalne transformacije industrije, podpornega okolja z investicijami in izgradnjo inovativnih ekonomsko-poslovnih con ter turizma v obliki investicij, javne infrastrukture in podobno, Sklada za pravični prehod in večletnega finančnega okvira za programsko obdobje 2021-2027. Za Slovenijo pričakujemo 12,2 mia € ali 1,2 mia na leto v obdobju od 2020 do 2029, od tega 10,3 mia € novih sredstev za NextGeneration EU ter 1,9 mia € še neporabljenih sredstev v tekočem kohezijskem obdobju 2014-2020. S kombinacijo nepovratne in povratne pomoči želijo pomagali pri razvoju in implementaciji reformno naravnanih, predvsem investicijskih projektov, ki gredo v smeri digitalizacije, zelenega ter odpornejšega gospodarstva.

Skupna vrednost vseh razvojnih spodbud MGRT v letošnjem letu znaša 660 mio €, izvedenih bo 42 javnih razpisov, 25 bo novih javnih razpisov v višini 256 mio € in 17 že objavljenih javnih razpisov v vrednosti 403 mio €., z namenom krepitve verige vrednosti in sodelovanje velikih podjetij z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji.

Dolgoročnejši cilj je dvigniti dodano vrednost na zaposlenega oziroma produktivnost preko privabljanja investitorjev, ki bodo vlagali v zelen, trajnostni in digitaliziran pristop k delu, in ki bodo na ta način ustvarjala visoko kakovostna delovna mesta.


Nagovor ministra Počivalška si lahko ogledate na YouTube kanalu tv.GZS na povezavi: https://youtu.be/uwdajc6rNPI?t=2157

Fotogalerija