Arhiv: #GZS: Povišanje višine prispevka za energetsko učinkovitost

Predlog predvideva povišanje višine prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv je preračunano na prodajno enoto za posamezno vrsto energije.
Prvo povišanje, ki bo veljalo predvidoma od 1. 10. 2021 do konec 2023, predvideva 50 % povišanje prispevka na prodajno enoto za posamezno vrsto energije. Drugo poviševanje višine prispevka v višini 50 % je predvideno za obdobje 2024-2025 in tretje 50 % povečanje od 2026 naprej.

Če ponazorimo, se bo višina prispevka za električno energijo s sedanje vrednosti 0,08 €c/kWh povišala na vrednost 0,27 €c/kWh v letu 2026.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pripravlja skupni odziv na objavljeni predlog v času javne razprave in  člane vabi k posredovanju pripomb na elektronski naslov romana.bencina@gzs.si do vključno 23. 6. 2021.

Tabelarični prikaz:

 

višina prispevka za leto 2021, 2022 in 2023

višina prispevka za leto 2024 in 2025

višina prispevka za leto 2026 in naprej

enota

električna energija

0,12

0,18

0,27

€c/kWh

zemeljski plin

0,12

0,18

0,27

€c/ kWh

daljinska toplota

0,12

0,18

0,27

€c/kWh

UNP

1,53

2,30

3,45

€c/kg

neosvinčen motorni bencin

1,10

1,66

2,48

€c/l

dizelsko gorivo

1,20

1,80

2,70

€c/l

ekstra lahko kurilno olje

1,20

1,80

2,70

€c/l

kurilno olje

1,32

1,98

2,98

€c/kg

 

Fotogalerija