Arhiv: #poročilo: Uresničitev inovacij s skupnostjo EIT Manufacturing

Spletni dogodek z naslovom Uresničitev inovacij s skupnostjo EIT Manufacturing so 15. junija 2021 organizirali SRIP MATPRO, Inštitut Jožef Stefan in SRIP ToP.

Institut Jožef Stefan (IJS) je polnopravni član inovacijske skupnosti Evropskega Instituta za inovacije in tehnologijo na področju proizvodnje [European Institute of Innovation and Technology - EIT Manufacturing] – EIT-M, ki v Evropi povezuje vodilne akterje (podjetja, raziskovalne organizacije in univerze) na področju proizvodnje. Njegova glavna ambicija je, da z močno interdisciplinarno in zaupanja vredno skupnostjo doda edinstveno vrednost evropskim izdelkom, postopkom, storitvam in spodbudi ustvarjanje v okviru globalno konkurenčne in trajnostne proizvodnje.

Doc. dr. Igor Kovač, vsebinski koordinator EIT-M na IJS, je na dogodku podal podrobnejše informacije o tem, kaj je EIT-M, kako se lahko podjetja, izobraževalne ustanove in ostali deležniki vključijo v program in kakšne so njihove prve izkušnje.

Kot je poudaril, EIT-M za dosego svojih dolgoročnih ambicij uvaja nove programe v celoten trikotnik znanja - za področje inovacij, izobraževanja in ustvarjanja novih podjetij, vse pa z jasnim namenom, pripeljati izdelek, storitev ali postopek na trg (podpirajo pot od TRL 5-7 do TRL 8-9, torej od prototip do trga), še posebej s kreiranjem novih startupov, za katere pa želijo, da postanejo evropske gazele – globalno konkurenčna, trajnostna, zelena in digitalizirana podjetja. Tudi zato sta pri prijavi projektov ključna elementa znan končni uporabnik in odličen poslovni načrt ter jasno opredeljene pravice intelektualne lastnine.

V skupnost EITM se lahko vključijo vsi zainteresirani deležniki, ki pa morajo izpolnjevati določene pogoje. Delijo se na polnopravne člane (members), aktivnostne partnerje (activity partners) in mrežne partnerje, vsak pa ima svoje pravice in obveznosti. Podjetja so zanimiva kot aktivnostni partnerji, vendar so to lahko zgolj leto dni; po enem letu morajo postati člani.

Vodilne teme, v okviru katerih je možno prijavljati projekte, trenutno zajemajo štiri

področja (najdete jih na spletni povezavi https://eitmanufacturing.eu/about-us/#flagships); ena zanimivejših je gotovo »Low Environmental Footprint Systems & Circular Economy for Green Manufacturing«. Trajanje projektov je trenutno eno leto.

Sofinanciranje:
Za inovacijske projekte znaša znesek sofinanciranje do 1 mio € na projekt na leto, za aktivnostne partnerje do največ 300.000 €, za mala podjetja in startupe kot podizvajalce pa do 60.000 €, vendar morajo biti izbrani na evropskem javnem razpisu. Stopnja sofinanciranja EITM je 70%, vendar morajo biti v projektu opredeljene poti za finančno donosnost za EIT-M kot investitorja v projektu.
Za izobraževalne projekte znaša sofinanciranje do 300.000 € in je 100-odstotno.
Znesek sofinanciranja za projekte za ustvarjanje podjetja znašajo do 600.000 €, stopnja sofinanciranja EIT-M pa je 90%.

Več o EIT-M na: https://eitmanufacturing.eu.

Fotogalerija