Arhiv: #analitika: Dobički v 2020 višji le v IKT dejavnostih

Nekoliko bolj poglobljen vpogled v podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2020 razkriva, da so se čisti prihodki od prodaje v 2020 znižali za 6,8 % (-6,9 mrd EUR), od tega za 3,7 mrd EUR na domačem trgu (-6,5 %) in za 3,1 mrd EUR na tujem trgu (-7,3 %). Pogled po dejavnostih kaže, da je bilo nominalno znižanje prodaje najvišje v trgovini (-2,6 mrd EUR) in predelovalnih dejavnostih (-1,8 mrd EUR), v drugih raznovrstnih dejavnostih (-470 mio EUR) in gostinstvu (-460 mio EUR). Med redkimi dejavnostmi z rastjo so bili gradbeništvo (+70 mio EUR), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja (+16 mio EUR).
Nominalni padec postavke »stroški blaga, materiala in storitev« je bil pri 6 mrd EUR, kar je prispevalo k dvigu bruto marže (prodaja-stroški/prodaja) s 23,2 % na 23 %. Dodana vrednost je upadla »le« za 1,1 % oz. za 272 mio EUR, vendar je potrebno imeti v mislih, da je k nizkemu padcu pomembno prispevalo tudi večje izplačilo subvencij, predvsem tistih za ohranjanje zaposlenosti. Na eni strani je to prispevalo k omejenemu padcu dodane vrednosti, na drugi strani pa je to dvignilo stroške dela, ki so se povečali za 338 mio EUR oz. za 2,3 % (povprečni strošek dela na zaposlenega je porasel za 4,4 %). EBITDA je upadla za 15 % oz. za 1,5 mrd EUR, zaradi večjih finančnih odhodkov iz oslabitev in odpisov pa je neto dobiček upadel še bolj, in sicer za 39 %. Neto dobiček se je najbolj zmanjšal v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (-554 mio EUR), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (-230 mio EUR), finančnih in zavarovalniških dejavnostih (-197 mio EUR) ter prometu in skladiščenju (-197 mio EUR). Višji je bil le v IKT dejavnostih (+38 mio EUR; +24 %). Gostinstvo, energetika in kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter rudarstvo so zaključile leto z neto izgubo.

[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS od 22. do 29. maja 2021 ]

Fotogalerija