Arhiv: Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025

Vlada RS je konec maja potrdila Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025. S celovito podporo slovenskim raziskovalno-inovacijskim deležnikom pri razvoju tehnologij in rešitev, temelječih na UI, z uvajanjem in vzpostavitvijo referenčnih rešitev, temelječih na UI, v sodelovanju z vsemi družbenimi skupinami v Sloveniji ter s podporo uveljavitvi slovenskih deležnikov na področju UI tudi v mednarodnem okolju želijo pospešiti gospodarsko rast ter na tej podlagi vzpostaviti prepoznavnost Slovenije kot kredibilnega partnerja pri nadaljnjem uvajanju in regulaciji UI v družbi na človeka osredotočen način in v njegovo dobro.

Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025 (pdf) >>>

Fotogalerija