Arhiv: #GZS:Gospodarska zbornica Slovenije podpira JEK 2, če bo projekt zadostil najvišjim varnostnim in okoljskim standardom

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pozdravlja izdajo energetskega dovoljenja za JEK 2, saj je stabilna in avtonomna oskrba z električno energijo eden od temeljnih pogojev uspešnega gospodarstva. Ob tem pa poudarja, da morajo biti pred pristopom k projektu znana natančna in transparentna finančna konstrukcija, jasno opredeljeni vsi pogoji, ki jim je treba zadostiti z vidika varnosti, ter dosežen širok družbeni konsenz.

GZS pozdravlja energetsko dovoljenje, ki ga je v ponedeljek, 19. julija, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije izdalo za projekt JEK 2. Dovoljenje je odprlo pot za izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o projektu, prav tako pa tudi javno razpravo o vlogi jedrske energije v energetskem prehodu v ogljično nevtralno družbo in z njim povezanimi izzivi. GZS bo v javni razpravi o JEK 2 in doseganju podnebnih ciljev do leta 2050 dejavno sodelovala, saj se zaveda ključnega pomena zanesljivosti dobave, okoljske sprejemljivosti in konkurenčnosti električne energije za nadaljnji gospodarski razvoj in blagostanje državljanov.Slovenija je industrijska država; industrija ustvari skoraj 25 % bruto domačega proizvoda (BDP), skupaj s storitvenimi dejavnostmi (prevoz, logistika, turizem, informacijske tehnologije), ki so z njo povezane, pa več kot polovico BDP. Junija letos sprejeta Slovenska industrijska strategija za obdobje od leta 2021 do leta 2030 sledi strategiji pametne specializacije in evropskemu zelenemu dogovoru ter spodbuja inovativne rešitve, uvedbo najsodobnejših tehnologij, digitalno preobrazbo ter prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Brez zanesljive dobave okoljsko sprejemljive električne energije po konkurenčnih cenah cilji industrijske strategije ne bodo dosegljivi.

Ko se odločamo o prihodnosti slovenske energetike, se moramo zavedati več pomembnih dejstev, med katerimi GZS izpostavlja:

  • črtovano zapiranje Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, kar pomeni izpad tretjine slovenske proizvodnje električne energije,
  • omejitve, ki preprečujejo ali upočasnjujejo gradnjo infrastrukture za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov, zaradi katerih smo v obdobju 2005–2020 na področju obnovljivih virov energije dosegli najmanjši napredek med državami članicami Evropske unije,
  • kljub vsem ukrepom za učinkovito rabo električne energije se bo poraba električne energije v prihodnje povečevala (e–mobilnost; prehod s fosilnih goriv na toplotne črpalke …),
  • nove tehnologije (npr. vodik in sintetični plini) so še v razvojni fazi in niso konkurenčne;
  • ranljivost evropskega omrežja za prenos električne energije v zimskem času in sušnih obdobjih,
  • težnja evropskih držav k zmanjševanju proizvodnje in energetski samozadostnosti ob prehodu v nizkoogljično družbo bo bistveno podražila električno energijo,
    Slovenija ima z JEK 1 več kot 40 let dobrih izkušenj.
Po mnenju GZS brez jedrske energije Slovenija v prihodnje ne bo mogla zagotavljati zanesljive, okoljsko sprejemljive in konkurenčne električne energije, nezanemarljivo pa je tudi, da bi pri gradnji in obratovanju JEK 2 sodelovalo več domačih podjetij, kar bi imelo pozitiven učinek na povečanje BDP.

Fotogalerija