Arhiv: #analitika: Četrtletna raziskava bank potrjuje obete za gospodarsko rast v območju evra

Evropska centralna banka (ECB) je objavila anketno raziskavo med 142-imi večjimi poslovnimi bankami v območju evra, ki je bila izvedena med 14. in 29. junijem 2021, in odraža naklonjenost bank h kreditiranju. Naklonjenost h kreditiranju je v 2. četrtletju 2021 bila podobno visoka kot v 1. četrtletju, medtem ko se je v letu 2020 še močno slabšala. Izboljšanje je posledica umika zajezitvenih ukrepov in monetarne ter fiskalne podpore (povezano s tem tudi garancije držav na del novih posojil). Banke so sicer poročale o zmerno povečanem povpraševanju po posojilih s strani podjetij in večjem povečanju stanovanjskih posojil. K temu so ključno prispevale splošno nizke obrestne mere. Poleg tega velja omeniti, da so na rast povpraševanja po podjetniških posojilih imele vpli tudi večje potrebe po financiranju nakupov novih osnovnih sredstev (prvič po 3. četrtletju leta 2019). Knjiga podjetniških posojil se je okrepila tudi zaradi refinanciranja dolga in prestrukturiranj dolga kot posledica izteka shem moratorijev in zaradi prevzemnih aktivnosti. Potrebe po financiranju obratnega kapitala so ostale nespremenjene, verjetno tudi zaradi visoke likvidnosti v podjetjih. Pri stanovanjskih posojilih so banke poročale, da je velika konkurenca prispevala k znižanju pogojev za pridobivanje posojil.
Podrobnejši podatki po državah so na voljo le še za 4 največja gospodarstva. Pogoji kreditiranja podjetij in potrošniških posojil so se v 2. četrtletju 2021 sprostili v Nemčiji, medtem ko so ostali nespremenjeni v Franciji, Španiji in Italiji. Pri stanovanjskih posojilih je bilo podobno, s to razliko, da so se zaostrili v Franciji.
V 3. četrtletju 2021 pričakujejo banke nekoliko strožje standarde kreditiranja za podjetja in nespremenjene za gospodinjstva. Kljub temu pričakujejo povečano povpraševanje po posojilih tako s strani podjetij kot gospodinjstev. 12 % več bank pričakuje v 3. četrtletju povečanje stanovanjskih posojil in 31 % več pri potrošniških posojilih.

[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, od 10. do 23. julija 2021]

Fotogalerija