Arhiv: #zakonodaja: Objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju

23. julija 2021 je bil v Uradnem listu RS št. 121/2021 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju. Zakon začne veljati 1. januarja 2022.
Glavna novost, ki jo prinaša omenjeni zakon, je ureditev postopkov po lastni presoji do vrednosti, kot jih določata Direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU.

Novi zakon prinaša še:

- spreminjanje mejne vrednosti za javno naročilo blaga, storitev, projektnega natečaja in gradenj. Države članice EU lahko postopke uredijo po lastni presoji. V ta namen že imamo določen nacionalni postopek, t. j. NMV; tega je mogoče uporabljati za blago in storitve do pragov EU, za gradnje pa do 500.000 evrov (brez DDV) na splošnem in do 1.000.000 evrov (brez DDV) na infrastrukturnem področju;

- novost glede objave evidenčnih javnih naročil. Po novem naročniki seznam oddanih evidenčnih javnih naročil vsako leto objavijo na spletnem portalu javnih naročil,

- z vidika transparentnosti se ureja objava celotne dokumentacije izključno na portalu javnih naročil (razen v delih, kjer to zaradi narave datotek ni mogoče) in objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih postopkov),

- spreminjanje potrdila o nekaznovanosti, ki ga morajo ponudniki priložiti k prijavi,

- možnost popravka ali dopolnitve očitne napake pod pogojem, da zaradi tega ni predlagana nova ponudba,

- nove sankcije, če ponudnik naročnika ne obvesti o spremembi informacije glede podizvajalcev in

- na novo določen zastaralni rok.

Fotogalerija