Arhiv: #varstvo okolja: Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno obravnavo predložilo nov pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal, ki bo nadomestil obstoječega. Ker so bili na nivoju Evropske unije v letu 2018 sprejeti in v Sloveniji prevzeti novi standardi za področje vzorčenja tal, je bilo treba v pravilniku neveljavne standarde nadomestiti z veljavnimi. Preverjeni in popravljeni so tudi standardi, ki se nanašajo na analizne metode parametrov. S tem je predlog novega pravilnika glede standardov sedaj usklajen s Pravilnikom o monitoringu kakovosti tal (Uradni list RS, št. 68/19), kar zagotavlja večjo primerljivost podatkov. Ministrstvo za okolje in prostor je bilo opozorjeno tudi na nekatere nejasnosti, ki so se izkazale pri izvajanju doslej veljavnega pravilnika, predvsem v delu, ki se nanaša na pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal, ki so po navedbah ministrstva sedaj odpravljene.

Javna obravnava poteka do 16. 9. 2021. Pripombe lahko podate preko spletne povezave >>>

Vabimo vas, da s podanimi pripombami seznanite tudi GZS-Službo za varstvo okolja.

Fotogalerija