Arhiv: #internacionalizacija: Vabljeni k sodelovanju v pilotnem programu POSPEŠEVALNIK IZVOZA

POSPEŠEVALNIK IZVOZA je novo orodje za pospeševanje izvoza, ki so ga pripravili v GZS-Centru za mednarodno poslovanje v sodelovanju s strokovnimi partnerji doma in v tujini in bo učinkovita podpora podjetjem pri vsakodnevnih izzivih na tujih trgih. V pilotni program bo izbranih do 10 podjetij.

Gre za inovativen model medsebojno povezanih naprednih storitev s pomočjo digitalnih orodij, dostopom do tržno-informacijskih dokumentov in podatkovnih baz ter takojšnjo aplikacijo na tujih trgih.

Temelji na kratkem vsebinskem delu, posredovanju informacij iz podatkovnih baz in baz kontaktov, povezovanju s strokovnjaki ter na hibridnem načinu izvajanja. Tako ustvarjeno okolje omogoča takojšnjo aplikacijo za generiranje novih poslovnih priložnosti.

Program zajema šest modulov v treh fazah (razišči – pripravi – vstopi), ki so medsebojno sistemsko povezane tako, da udeležencem omogočajo učinkovito pripravo za širitev na ciljne trge. Vsak modul znotraj posamezne faze temelji na kratkem in učinkovitem srečanju v živo, z uporabo digitalnih orodji pa udeleženci prejmejo vse relevantne tržno-informacijske podatke in pomoč partnerjev.

Med posameznimi moduli se bodo izvajali še Zoom Meet up-i, v katera bodo glede na potrebe udeležencev vključeni partnerji iz mrežne ekipe strokovnjakov. Ves čas pa bodo strokovnjaki s pomočjo Whatsapp aplikacije interaktivno in proaktivno podpirali udeležence z raznovrstnimi informacijami.

Pilotni program bo potekal od 21. oktobra do 2. decembra 2021.

Prijava: zainteresirana podjetja prosimo, da izpolnijo kratek spletni vprašalnik Export fit check
V pilotni program bo izbranih do deset podjetij, ki izpolnjujejo ustrezne kriterije.
O morebitnem izboru med deset izbranih podjetij in nadaljnjih korakih bodo podjetja obveščena po končanem roku za zbiranje prijav.

Rok za prijavo: ponedeljek, 11. oktober 2021.

Kotizacija za udeležence, vključene v Pospeševalnik izvoza, znaša 1.000 € (brez DDV). Člani GZS in več udeležencev iz istega podjetja imajo popust.

Več na https://pospesevalnikizvoza.gzs.si/

Fotogalerija