Arhiv: #HR: Izzivi SRIP-ov in KOC-ev ter odločevalcev na področju razvoja človeških virov

Osrednja tema dogodka »Izzivi in okrepitev povezovanja SRIP-ov, KOC-ev in odločevalcev na področju razvoja človeških virov«, ki ga je 9. novembra 2021 v Digitalnem središču organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, je bila krepitev povezovanja SRIP-ov in KOC-ev ter iskanje priložnosti za skupno izvajanje aktivnosti razvoja človeških virov.

Koordinatorji Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov) in Kompetenčnih centrov (KOC-ev) ter predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije so se strinjali, da potrebujemo več tovrstnih srečanj, kjer bi lahko se še bolj poglobile obstoječe vezi in povezave ter oblikovali načrt sodelovanja na področju razvoja človeških virov.

Okvirni kontekst umeščanja SRIP-ov in KOC-ev kot instrumenta Strategije pametne specializacije Slovenije je uvodoma podal Gorazd Jenko iz SVRK.

Interaktivne delavnice so pokazale, da je na področju povezovanja SRIP-ov in KOC-ev ter povezovanju med SRIP-i še veliko priložnosti in neizkoriščenega potenciala.

Ugotovljena je bila potreba po deljenju izkušenj, informiranju in izvajanju skupnih aktivnosti na področju napovedovanja potreb po kompetencah in razvoju karier ter na področju oblikovanja pobud za nove ali posodobitev že obstoječih izobraževalnih programov in usposabljanj.

Udeleženci dogodka so potrdili, da imajo skupne izzive na področju razvoja človeških virov, izbrali tri aktivnosti ter oblikovali konkretne korake za sodelovanje in povezovanje.

Na koncu interaktivne delavnice je Erik Kapfer (Pattern City) predstavil in ponazoril delovanje platforme EON XR kot priložnost za digitalno transformacijo.

Koordinatorji Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) in Kompetenčnih centrov (KOC) ter predstavnika SVRK in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklad RS so menili, da potrebujejo še več srečanj, na katerih bi poglabljali obstoječe vezi in povezave ter oblikovali načrt sodelovanja na področju razvoja človeških virov. Interaktivne delavnice so namreč pokazale, je za to še veliko priložnosti in neizkoriščenega potenciala. Ugotovljena je bila potreba po deljenju izkušenj, informiranju in izvajanju skupnih aktivnosti na področju napovedovanja potreb po kompetencah in razvoju karier ter na področju oblikovanja pobud za nove ali posodobitev že obstoječih izobraževalnih programov in usposabljanj.

Na koncu interaktivne delavnice je Erik Kapfer (Pattern City) predstavil in ponazoril delovanje platforme EON XR kot priložnost za digitalno transformacijo.

Fotogalerija