Arhiv: #razpisi: Javni poziv za Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Predmet javnega poziva, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad, je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo analize celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (Life Cycle Assessment - LCA), ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj tremi zaposlenimi, ob pogoju, da LCA analize nima izdelane pred objavo tega javnega poziva. Namen in cilj javnega poziva je omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka.

Minimalna višina subvencije je 3.000,00 eur, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Strošek DDV ni upravičen strošek. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Strokovnjaki, ki izvajajo celostno vrednotenje okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA-Life Cycle Assessment) se lahko vpišejo v evidenco strokovnjakov, ki ponujajo to storitev .

Fotogalerija