Arhiv: #koronainfo: Nabor ukrepov v najnovejšem interventnem zakonu nujno razširiti

Vlada Republike Slovenije je v petek, 19. novembra 2021, sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19, katerega namen je omiliti in odpraviti posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva.

Predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 vsebuje določene pomoči namenjene gospodarstvu, vendar pa na GZS menijo, da bi bilo potrebno nabor ukrepov še ustrezno razširiti.

 »Na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo dejstvo, da je Vlada RS prepoznala nujo po sprejetju novega interventnega zakona. Z razmahom epidemije je mogoče zaznati povečano stisko v določenih podjetjih oziroma dejavnostih. Podjetja se soočajo z izpadom delovnih ur zaradi okužb med zaposlenimi ali njihovimi otroci ter dodatnimi stroški zaradi izvajanja testiranj. V nekaterih dejavnostih opozarjajo tudi na padec prometa zaradi novih omejitvenih ukrepov, oziroma celo na bistvene omejitve poslovanja,« je dejal generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti.

V začetku novembra je zato GZS skupaj s člani zbrala predloge za nov interventni zakon ter jih naslovila na Vlado RS in MGRT s argumentirano pobudo, da jih vključijo v predlog zakona. Na ta način bi lahko konstruktivno in aktivno prispevali k delni pomoči podjetjem v teh zahtevnih časih.

Izmed predlogov, ki jih je GZS pri tem izpostavila, so v vladnem predlogu novega interventnega zakona vključeni:

  •  pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje,
  •  podaljšanje veljavnosti unovčitve prvih turističnih bonov do 30. junija 2022 in
  •  ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka.

V predlogu zakonu pa žal niso vključeni tudi ostali predlogi, ki so po našem mnenju prav tako bistveni, in sicer:

  • ponovna uvedba ukrepa subvencioniranja čakanja na delo in podaljšanje ukrepa subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa,
  • ponovna uvedba ukrepa pomoči podjetjem v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov,
  • subvencioniranje nakupa zaščitne opreme,
  • spremembe pri pomoči namenjeni industriji sejmov in srečanj 
  •  poenostavitev pogojev za pridobivanje pomoči po interventni zakonodaji.

Gospodarska zbornica Slovenije bo aktivno delovala v smeri razširitve nabora ukrepov, saj bo v primeru dlje časa trajajočih slabih epidemioloških razmer gospodarstvo zopet utrpelo hude finančne posledice.

Fotogalerija