Arhiv: #analitika: Visokotehnološke predelovalne dejavnosti ključne za rast predelovalne dejavnosti v septembru

V prvih treh četrtletjih 2021 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje glede na enako obdobje 2020 višja za 11,9 %. Višja je bila le v predelovalnih dejavnostih (za 13,4 %), medtem ko je bila v rudarstvu in v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro nižja (za 11,3 % oz. za 0,9 %). Po tehnološki zahtevnosti štirih skupin predelovalnih dejavnosti je presenetil padec industrijske proizvodnje v visoko tehnološki proizvodnji (-2,1 %), medtem ko je glavnina rasti izhajala iz rasti srednje nizko tehnoloških (+20 %) in srednje visoko tehnoloških dejavnosti (+16 %). V septembru se je industrijska proizvodnja v visoko tehnoloških dejavnostih povišala (glavnina te dejavnosti predstavlja farmacija), in sicer za 13,5 % glede na avgust. V srednje visoko tehnoloških, kamor spada tudi avtomobilska industrija in deli, pa se je mesečno znižala za 3,7 %.
V primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v prvih treh četrtletjih 2021 višja za 2,8 %. Skupni prihodki v industriji so bili v prvih devetih mesecih leta 2021 za 16,3 % višji kot v enakem obdobju 2020 in za 4,4 % višji kot v enakem obdobju 2019.

[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 6. do 12. novembra 2021]

Fotogalerija