Arhiv: #analitika: Razpoloženje v svetovnem gospodarstvu nekoliko višje

Oktobrska vrednost globalnega sestavljenega (kompozitnega) indeksa nabavnih managerjev (PMI), ki ga izračunava J.P. Morgan, se je nekoliko povečala (s 53,3 na 54,5), saj se je optimizem v storitvenih sektorjih svetovnega gospodarstva krepko povečal (s 53,8 na 55,6), medtem ko je proizvodni indeks ostal na podobnih ravneh (rahla rast s 54,1 na 54,3).
Pri zadnjem se je sicer ocena aktualne proizvodnje, pa tudi novih naročil, nekoliko znižala (pomeni nekoliko nižjo rast kot v preteklih mesecih). Povišala se je ocena tako vhodnih kot izhodnih cen, kar pomeni, da so podjetja relativno uspešna pri prevalitvi končnih cen na nadaljnje udeležence v verigi. Tu je pomembno izpostaviti, da so se razmere v državah skupine ASEAN v oktobru bistveno izboljšale (epidemija COVID-19 je imela manj negativen učinek na proizvodnjo), z izjemo Mjanmara, kjer je bil indeks pod 45. V azijskih gospodarstvih se je oktobra aktivnost najbolj povišala v sektorju proizvodnje strojev in opreme, pri bankah, industrijskih storitvah, zavarovalništvu in farmaciji. S padci so se soočali v sektorju rudarstva, papirni industriji, softwaru in avtomobilih in avtomobilskih delih.
Območje evra je bilo visoko na lestvici aktivnosti v proizvodnem sektorju (še posebej Nizozemska, Irska, Italija, Avstrija in Grčija), tudi v ZDA je bil optimizem podobno visok. V teh gospodarstvih se je število zaposlenih v industriji povečevalo, zniževalo pa se je na Kitajskem in v Indiji. Proizvodni PMI v območju evra (58,3) se je le nekoliko znižal od septembrske ravni (58,6), in sicer predvsem zaradi padca razpoloženja v Nemčiji, Franciji in Avstriji, kjer pa razpoloženje še vedno ostaja visoko. Na Nizozemskem, Irskem in v Italiji, kjer je pomen avtomobilske industrije manjši, so vrednosti proizvodnega PMI celo dosegle višje vrednosti (nad 60, kar pomeni krepko rast proizvodnje in novih naročil). Med večjimi izzivi pri poslovanju evropska podjetja še vedno navajajo pomanjkanje razpoložljivih kontejnerskih kapacitet, pomanjkanje surovin in polproizvodov in druge zamude v transportu.
Cene vhodnih in prodajnih cen proizvajalcev so v razvitih državah naraščale hitreje kot v razvijajočih gospodarstvih, kar je bila posledica pritiska na dvig cen v transportnih storitvah, surovinah in energentih.
Med večjimi gospodarstvi se je situacija v storitvah poslabšala le v Rusiji, kjer je indeks upadel s 50,5 (september) na 48,8, predvsem zaradi negativnih zajezitvenih učinkov, povezanih z epidemijo COVID-19. Storitvene dejavnosti naj bi celo zmanjševale zaposlenost, kljub temu pa so ohranile optimizem o izboljšanju poslovanja v prihodnjih mesecih. Kitajski storitveni indeks PMI se je drugi zaporedni mesec izboljšal (53,8), kljub nekaterim lokalnim izbruhom epidemije. Nova naročila so porasla hitro oziroma najhitreje v zadnjih treh mesecih.

[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 30. oktobra do 5. novembra 2021]

Fotogalerija