Arhiv: #GZS: Upravni odbor poudaril nujnost pohitritve digitalizacije in večjega deleža evropskih sredstev za dvojni zeleni in digitalni prehod

Na seji Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) 29. novembra 2021 so člani obravnavali aktualne aktivnosti GZS ter razpravljali o trenutnih razmerah v Sloveniji. Izpostavili so nujnost pohitritve digitalizacije in večjega deleža evropskih sredstev za dvojni zeleni in digitalni prehod ter premajhno razumevanje pomena gospodarstva v širši javnosti.

Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je podal pregled dosedanjih aktivnosti v tem, še vedno 'koronskem' letu. Med ključnimi vsebinami je izpostavil protikoronske ukrepe ter aktivnosti v smeri preprečevanja okužb, pa tudi prepričevanja za cepljenje. Ob tem je izpostavil, da so prizadevanja, da se ne zapira gospodarstva, vsaj zaenkrat obrodila sadove ter se dotaknil poziva GZS vladi, da ta razmisli o obveznem cepljenju proti covidu-19 za starejše od 50 let.

Med ključnimi tematikami je izpostavil še problematiko cen energentov in surovin ter vprašanje odpadne embalaže in širše okoljske zakonodaje. Opozoril je na pomanjkanje kadrov in omenil Karierno platformo, katere iniciator je GZS. Dotaknil se je tudi vprašanja minimalne plače, razvojne kapice in socialnega dialoga, spregovoril pa tudi o pomenu digitalizacije, kjer želi, da bi bila GZS zgled celotnemu gospodarstvu. Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) in Investicijsko platformo je označil kot dva pomembna projekta, ki ju GZS pelje. Pri NOO je pojasnil, da bodo prvi razpisi predvidoma šele v prvem kvartalu 2022. Kot nevarnost pri tem vidi, da bi bili objavljeni istočasno in bi prišlo do časovnega prekrivanje pri prijavi nanje, kar bi podjetjem lahko povzročilo velike težave.

Člani so izrazili zadovoljstvo, da je digitalizacija umeščena v strateški pogled in aktivnosti GZS. Opozorili pa so, da sta »zeleno« in »digitalno« kritična v sedanjih razmerah in so zato nujne hitre in takojšnje spremembe, saj se »dogajajo astronomske spremembe ... Implementiralo se bo čez 30 zakonov z digitalno komponento.« Računajo, da bo čim prej vzpostavljen tudi Strateški svet GZS za digitalizacijo. Cantarutti se zaveda, da je na tem področju ogromno dela, pri tem računa tudi na podporo DIH. Morala pa bi tudi država na tem področju biti bolj aktivna, saj bodo koncepti, kot so AI, big data ipd. slej ko prej prišli v vsakodnevno življenje. Evropi po njegovih besedah grozi, da »bo zamudila »pomemben razvojni preskok in bo v podobnem položaju kot danes pri platformah, kot so družbena omrežja in internetna prodaja. Sedaj je čas, da Evropska komisija prepozna pomen tega področja in evropskim podjetjem omogoča, da delajo na razvoju, rešitvah za prehod konceptov v vsakdanje življenje. Kot GZS moramo to področje spodbujati naprej.«

Izvršna direktorica GZS Vesna Nahtigal je pri tem komentirala majhen delež sredstev, ki je v okviru NOO namenjen za gospodarstvo, zeleni prehod in digitalizacijo. Podobno je tudi v večletnem finančnem okviru, predvsem za raziskave, razvoj in inovacije, s tem pa tudi digitalizacijo.

UO GZS je na seji obravnaval in sprejeli predlog integralnega plana GZS za leto 2022 in ga predlagali v potrditev Skupščini GZS.

Več v sporočilu za javnost GZS >>>

Fotogalerija