Arhiv: #GZS: Novela Zakona o spodbujanju investicij nujna za koriščenje sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost

Nujen je čim hitrejši sprejem novele zakona o spodbujanju investicij, saj sicer ne bomo upravičeni do črpanja 88,5 mio evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost, namenjenih investicijam v zeleni prehod, menijo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Ob tem so izrazili razočaranje, da Odbor državnega zbora za gospodarstvo včeraj o predlogu zakona ni glasoval.

Sprejem predloga novele zakona o spodbujanju investicij GZS vidi kot ključ za črpanje sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki poudarja okoljski in trajnostni vidik investicij. Do leta 2026 je v sklopu tega zakona predvidenih skupaj 88,5 mio evrov za investicije, ki bodo podpirale zeleni in digitalni prehod.

Ob tem so izpostavili še, da je dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, ki prejmejo sredstva iz NOO, dve leti po zaključku investicije višja kot pred začetkom investicije. Kot pozitivno je označil, da novela odpravlja obveznost ustvarjanja delovnih mest in ostaja zgolj zaveza po ohranjanju števila le-teh.

Na Gospodarski zbornici Slovenije podpirajo sprejem novele zakona po nujnem postopku, saj bi to omogočilo tudi doseganje z EU dogovorjenega mejnika in cilja iz NOO, še dodajajo na GZS. Ob tem so pozvali poslance, da naj se čimprej nadaljuje prekinjena seja Odbora za gospodarstvo, saj bo le tako Državni zbor RS lahko še v letošnjem letu glasoval o sprejemu zakona. Kot poudarjajo na GZS, »podjetja to pričakujejo, saj potrebujejo sredstva za načrtovane investicije. Zaradi dolgotrajnih postopkov, povezanih s pripravo NOO, objava razpisov močno zamuja. Vse s tem povezane postopke je treba čim bolj pohitriti. Sem pa sodi tudi sprejem novele zakona o spodbujanju investicij.«

[Vir: sporočilo za javnost GZS]

Fotogalerija