Arhiv: #razpisi: Evropska komisija objavila prvi razpis za projekte v okviru novega medregionalnega instrumenta za naložbe v inovacije (I3)

V okviru novega medregionalnega instrumenta za naložbe v inovacije (I3) je Evropska komisija objavila prve razpise za projekte. Gre za nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027, v okviru katerega bo dodeljenih 570 milijonov evrov v podporo komercializaciji in povečanju obsega medregionalnih inovacijskih projektov na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije. Spodbujal bo razvoj evropskih vrednostnih verig z močno kohezijsko razsežnostjo, saj bo vsaj polovica njegovega proračuna namenjena manj razvitim regijam.

Prvi razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta I3 je v vrednosti 145 milijonov evrov ter bo zajemal leti 2021 in 2022. Razpisi za projekte v okviru instrumenta I3 imajo dva sklopa:

1. sklop – finančna in svetovalna podpora za naložbe v medregionalne inovacijske projekte: za zrela partnerstva, da se jim pomaga pospešiti uvajanje na trg in razširiti inovativne rešitve na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije ter razviti portfelj naložbenih projektov. V okviru tega sklopa se spodbuja sodelovanje med bolj razvitimi in manj razvitimi regijami. Sklop je usmerjen zlasti v mala in srednja podjetja ter zagonska podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za preskušanje svojih zamisli, konceptov in inovacij.

2. sklop – finančna in svetovalna podpora za razvoj vrednostnih verig v manj razvitih regijah: za nova partnerstva, da se jim pomaga pospešiti uvajanje na trg in razširiti inovativne rešitve na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije ter razviti portfelj naložbenih projektov. Ta sklop je namenjen zlasti povečanju zmogljivosti regionalnih inovacijskih ekosistemov v manj razvitih regijah za sodelovanje v globalnih vrednostnih verigah ter zmogljivosti za sodelovanje v partnerstvih z drugimi regijami.

Več >>>

Fotogalerija