Arhiv: #analitika: Cene dveh pomembnih energentov v 3. četrtletju nekoliko navzgor

Podatki slovenske Agencije za energijo so pokazali, da so bile cene zemeljskega plina v tretjem četrtletju 2021 glede na prejšnje četrtletje (2. četrtletje 2021) za gospodinjske odjemalce dražje za 4 %, za poslovne pa za 16 %. Medletno so bile cene za poslovne odjemalce višje za 29 % (brez DDV), od tega pri dveh največjih porabniških skupinah za 21 in 41 %, pri najmanjši pa so bile višje za 12 %.

Cene električne energije za gospodinjske odjemalce so bile v tretjem četrtletju 2021 povprečno za 5 % višje kot v drugem četrtletju 2021 (znašale so povprečno 0,173 EUR/kWh), cena električne energije za poslovne odjemalce brez davka na dodano vrednost pa za 8 % (znašala je 0,096 EUR/kWh). Pri tem je potrebno poudariti, da so cene pri večjih poslovnih odjemalcih narasle bolj, ker ima energent (električna energija) v končni ceni dobave energenta večji delež kot pri drugih skupinah, kar je splošno pravilo na energetskih trgih. Cene električne energije (brez DDV) so bile v 3. četrtletju 2021 medletno (glede na isto četrtletje 2020) višje za 7,3 %, od tega pri največjih dveh porabniških skupinah za 18 % in 27 %, pri najmanjši pa so bili nižji za 3 %.

Visok porast cen obeh energentov pričakujemo še najmanj v zadnjem četrtletju leta 2021 in 1. četrtletju 2022.

Vir: IIzpod peresa glavnega ekonomista GZS od 4. do 10. decembra 2021]

Fotogalerija