Arhiv: #analitika: V novembru so se padci v svetovni avtomobilski industriji ustavili

Globalni podatki o razpoloženju in aktivnostih v sektorjih v novembru so bili pretežno dobri. 19 od 21 sektorjev je beležilo rast poslovanja. Najmočneje se je okrepila aktivnost v dejavnosti financ (zavarovalnice, druge finančne institucije, brez bank), transportu, industrijskih storitvah ter razvoju programske opreme, v bankah in proizvodnji tehnološke opreme.

Padec je bil prisoten v sektorju kovin in rudnin ter v avtomobilski industriji in industriji avtomobilskih delov, vendar je bil padec v zadnji relativno majhen. Cenovni pritiski so bili še naprej visoki na globalni ravni. Še posebej so bili visoki pri cenah vhodnih inputov v tehnološki opremi, gradbenem materialu, kemični industriji ter papirni industriji.

Sektorski podatki o novembrskem razpoloženju v EU-27 so pokazali, da je bilo med šestimi najhitreje rastočimi sektorji 5 storitvenih (mediji, industrijske storitve, programska oprema, bančništvo, transport) in 1 industrijski (proizvodnja tehnološke opreme). Relativno dobro razpoloženje je bilo še v proizvodnji dobrin za potrošnike, industriji pijač in prehrambni industriji ter farmaciji. V avtomobilski industriji in industriji avtomobilskih delov se je proizvodnja v novembru skrčila, kljub temu pa se je zaposlenost povečevala, kar je po naši oceni odraz visokih zalog naročil in pogleda na prihodnji razvoj proizvodnje. V sektorju kovin in rud ter papirni industriji rasti niso zaznali. Močna rast zaposlovanja je bila še v sektorjih tehnološke opreme, strojev in naprav ter razvoja programske opreme. Visoke cenovne pritiske so beležili v kemični industriji, tehnološki opremi ter strojih in napravah, kar se bo z določenim zamikom moralo odraziti tudi v končnih višjih cenah za potrošnike. Glede na moč povpraševanja je to precej verjetno.

[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS od 4. do 10. decembra 2021]

Fotogalerija