Arhiv: #zakonodaja: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij - ZSInv-A

Državni zbor Republike Slovenije je 16. decembra 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A). Zakon predstavlja enega prvih in ključnih reformno-naložbenih ukrepov vladnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Z investicijskimi spodbudami na podlagi ZSInv-A se s finančno pomočjo države spodbuja visoko kapitalsko intenzivne, visokoproduktivne in zelene investicije podjetij ter s tem dolgoročno krepiti produktivnost slovenskega gospodarstva.

Zakon prinaša premik od spodbujanja delovno intenzivnih investicij do spodbujanja kapitalsko intenzivnih investicij, katerih cilj je povečevanje zelene in digitalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Zakon je začel veljati 29. decembra 2021.

Fotogalerija