Arhiv: #razpisi: 15 mio EUR novih mikrokreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 31.12.2021 v Uradnem listu RS št. 209/2020 objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti, ki ga razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja.

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko mikrokredite do višine  največ 25.000 EUR tudi tokrat prejela hitro, enostavno, pod zelo ugodnimi pogoji in brez stroškov odobritve. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev podprl okoli 650 podjetij, ki potrebujejo finančne vire za manjšo investicijo in/ali obratna sredstva.

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja, je dovoljeno financirati naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), v neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc), obratna sredstva (stroški materiala, storitev in dela).

Javni razpis ima tri prijavne roke, in sicer: 20. 01. 2022 do 14.00 ure, 10. 02. 2022 do 14.00 ure, 01. 03. 2022 do 14.00 ure, v kolikor sredstva ne bodo prej odobrena.

Več >>>

Fotogalerija